Liebied XII (Lebied)

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja March 26, 2018, 8:01 p.m.

Tagi:

Liebied XII (Lebied)

Prace nad samolotem rozpoczęły się w 1915 r. w zakładach Wladimira Aleksandrowicza Liebiediewa w Petersburgu. Liebied XII był samolotem wzorowanym na Albatrosie B II, z bocznymi chłodnicami. Do napędu tej maszyny zastosowano w silnik Salmson 9U o mocy 150 KM (110 kW), chłodzony wodą. Od 1917 r. płatowce Lebied XII wykorzystywane były w lotnictwie rosyjskim jako rozpoznawcze i lekkie bombowe. Już w połowie tego roku maszyny te zostały uznane za przestarzałe i nie nadające się do użycia w warunkach frontowych. Przez niską prędkość oraz słabą zwrotność piloci rosyjscy nie mieli większych szans w walce z samolotami niemieckimi. Ponadto ujawniły się liczne wady fabryczne (np instalacji paliwowej i układu chłodniczego) oraz ogólna słabość konstrukcji. Liczne wypadki (w tym częste pożary) spowodowały, że dostawy dla eskadr frontowych zostały wstrzymane, a samoloty wycofano z pierwszej linii do szkół lotniczych. W czerwcu 1917 r. powołana został specjalna komisja mająca na celu ocenę stanu i przydatności samolotów Liebied XII. Maszyny te zostały uznane za niebezpieczne, przez co zarekomendowano wstrzymanie szkoleń na tym typie płatowców. W dniach od 31.11.1917 r. do 20.11 tegoż roku kolejna komisja przeprowadziła testy porównawcze samolotów Liebied, Farman oraz Anatra. Prace komisji wykazały, że samoloty Liebied XII posiadają zadowalającą sterowność i stateczność lotu, pozytywnie oceniono trwałość samej konstrukcji a także widoczność z kabin oraz pole ostrzału obserwatora. Wśród odnotowanych wad znalazły się m.in. tendencja do ciążenia na "nos" przy redukcji obrotów, niewielki pułap oraz zasięg, niewielka ładowność a także długi rozbieg. Zastanawiano się także nad możliwością dozbrojenia samolotu w dodatkowy karabin pilota, jednak pomysł rozbudowy uzbrojenia strzeleckiego został uznany za bezzasadny. Pomimo licznych nieprzychylnych opinii maszyny te produkowane były aż do początku 1918 r. W publikacjach samolot ten często występuje jako nieuzbrojony lub wyposażony tylko w jeden k. m. najczęściej typu Colt.


Od marca 1918 r. jeden egzemplarz samolotu Liebied XII o numerze 520 znalazł się na wyposażeniu Polskiego Oddziału Awiacyjnego w Odessie (Eskadry Obrony miasta Odessy). Nigdy jednak nie został zmontowany, ani uruchomiony. Maszynę tą złożono w magazynie, który w dniu 19 kwietnia 1918 r. dostał się w ręce austriackie.

Dane taktyczno - techniczne:

Wymiary:
- Rozpiętość skrzydeł - 11,80 m
- Długość - 7,90 m
- Wysokość - 3,40m
- Powierzchnia nośna - 42,00 m2
Masa:
- Masa własna - 862 kg
- Użytkowa - 350 kg
- Całkowita - 1212 kg
Osiągi:
- Prędkość - Vmax = 115 - 133 km/h*
- Czas wznoszenia na 1000 m - 8,5 - 13 min*
- Pułap - 3000 - 3500 m*
- Zasięg - około 300 km

* Zależnie od źródła.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

 Bączkowski W., Samoloty bombowe pierwszej wojny światowej, Warszawa 1986.
 Jankiewicz Z., Malejko J., Samoloty i śmigłowce wojskowe – I-Ł, Encyklopedia Lotnictwa Wojskowego, t. 10, Warszawa 1994.
 Morgała A., Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924, Warszawa 1997.


Fotografie:
airwar.ru/enc/other1/leb12.htmlWszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: