Chess Elliot William por. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja May 30, 2017, 11:23 a.m.

Tagi:

Chess Elliot William por. pil.

Urodzony 25.12.1899 r. w San Siw w Meksyku. Z początkiem 1917 r. wstąpił do Szkoły Lotniczej w Toronto, w której szkolił się do listopada tegoż roku. W marcu 1918 r. przybył do Wielkiej Brytanii, następnie przeniesiony został do Francji. W trakcie swej służby podczas I Wojny Światowej wykonał 60 lotów bojowych.


W polskim lotnictwie służył od dnia 1.09.1919 r. (jednak do Polski przybył dopiero w październiku 1919 r.), aż do zakończenia działań bojowych 7 Eskadry. Wchodził w skład klucza eskadry pod dowództwem por. Corsi. W dniu 27.05.1920 r. wykonał lot wywiadowczy na linii Taraszcze–Olszanica. Atakował napotkane oddziały wroga z nieznacznej wysokości ogniem k.m. Po powrocie na lotnisko w jego maszynie naliczono 14 trafień, które czasowo wyeliminowały ją z użytku. Po naprawieniu płatowca, w dniu 31.05.1920 r., wzbił się w powietrze i atakując bombami oraz bronią pokładową wspierał polskie oddziały walczące z bolszewikami na linii Lipaniec–Nowochwastow. Podczas tego lotu pilot Chess został postrzelony w nogę. W październiku 1920 r., będąc w stopniu porucznika, otrzymał prawo noszenia odznaki pilota wraz z przysługującym tytułem. Został zwolniony ze służby kontraktowej w Wojsku Polskim z dniem 2.05.1923 r.


Por. Chess był autorem znaku rozpoznawczego (godła) 7 Eskadry Bojowej im. Kościuszki, przedstawiającego czapkę krakuskę i skrzyżowane kosy na tle biało-czerwonych pasów, obramowanych trzynastoma niebieskimi gwiazdami, jednoczącego symbole polskie i amerykańskie. Za pełną poświęcenia służbę w lotnictwie polskim odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 1958 (w dniu 2.10.1920 r.), Polową Odznaką Pilota nr 107 oraz Krzyżem Walecznych. Został uhonorowany również Krzyżem Polskich Żołnierzy z Ameryki.

Źródła:

R. F. Karolevitz, R. S. Fenn, Dług Honorowy. Amerykańscy piloci Eskadry Myśliwskiej im. Kościuszki w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, Warszawa 2005 (Karolevitz R. S. Fenn podają, że pochodził z El Paso w Teksasie).
Z. Kozak, Udział lotników amerykańskich w wojnie polsko-bolszewickiej, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 18, 1995.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 35 z dn. 2.06.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.

Zobacz podobne artykuły: