Clark H. Carl por. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja May 30, 2017, 11:31 a.m.

Tagi:

Clark H. Carl por. pil.

Urodzony 19.08.1896 r. w Kansas. W dniu 2.08.1917 r. wstąpił do wojska brytyjskiego, gdzie w listopadzie ukończył 21 dniowy kurs pilotażu. Od początku kwietnia 1918 r. był pilotem w brytyjskim RAF.


W barwach lotnictwa polskiego służył od 1.09.1919 r. Walcząc w barwach 7 EM (w kluczu dowodzonym przez por. pil. E. Corsi) odznaczył się odwagą oraz brawurą wykonując wiele lotów bojowych, podczas których wykazał się w zwalczaniu oddziałów wroga. W dniu 26.04.1920 r. pomimo silnego bólu głowy wykonał trzy loty bojowe, każdy trwał około dwóch godzin. Tego dnia z wielkim skutkiem atakował kolumny wroga zadając mu wielkie straty. Podczas drugiego lotu w tym dniu jego samolot został tak poważnie uszkodzony, że po powrocie na lotnisko został wymieniony jeden z płatów. Trzeci raz wzbił się powietrze na lot grupowy mający na celu atak na stację kolejową w Berdyczowie i znajdującą się w jego okolicach kolumnę bolszewicką. Dnia 30.05.1920 r. brał udział w akcji przeciwko statkom sowieckim na Dnieprze, w okolicy Tripolu. W wyniku ataku jeden ze statków poszedł na dno, a drugi - pancerny został wyrzucony na brzeg.


W dniu 17.09.1920 r., w randze kapitana, został na własną prośbę zwolniony ze służby. Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 3229, Polową Odznaką Pilota nr 108 oraz Krzyżem Walecznych. Został uhonorowany również Krzyżem Polskich Żołnierzy z Ameryki.

Źródła:

R. F. Karolevitz, R. S. Fenn, Dług Honorowy. Amerykańscy piloci Eskadry Myśliwskiej im. Kościuszki w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, Warszawa 2005.
Z. Kozak, Udział lotników amerykańskich w wojnie polsko-bolszewickiej, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 18, 1995 (wg tej publikacji kontrakty dotyczące służby amerykańskich lotników w Wojsku Polskim zostały podpisane w dniu 26.08.1919 r. w Paryżu z datą 1.09.1919 r.).
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.

Zobacz podobne artykuły: