Corsi Edward (Edwin) C. kpt. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja May 30, 2017, 11:54 a.m.

Tagi:

Corsi Edward (Edwin) C. kpt. pil.

Urodzony w dniu 10.11.1897 r., pochodził z Brooklynu w Nowym Yorku. Już w roku 1916 wyruszył do Europy, gdzie służył na froncie jako kierowca ambulansu sanitarnego. Wstąpił do francuskiej Legii Cudzoziemskiej, a następnie skierowany został do służby w lotnictwie, ukończył szkołę Blériota w Avord. Podczas lotu na maszynie typy SPAD VII mającego na celu zniszczenie niemieckiego balonu obserwacyjnego, został dwukrotnie raniony przez niemieckie Fokkery. Zdołał wylądować za linią aliantów i trafił do francuskiego szpitala.


W lotnictwie polskim służył od dnia 1.09.1919 r. do września roku następnego. Był dowódcą jednego z dwóch kluczy 7 eskadry. Zawsze doskonale wywiązywał się z powierzonego mu zadania. Odbył szereg dalekich lotów wywiadowczych w głąb obszaru zajętego przez przeciwnika, jak również wiele lotów przyfrontowych, ponadto wykonywał liczne zadania łącznikowe na rzecz Sztabu 2 Armii. Podczas lotów atakował wroga bombami oraz ogniem karabinów maszynowych, po wylądowaniu zawsze dostarczał cennych informacji wywiadowczych. Wraz z innymi lotnikami eskadry kościuszkowskiej brał udział w nalocie na statki bolszewickie na Dnieprze w dniu 30.05.1920 r., przyczyniając się do zatopienia statku pancernego. W dniach 9-14.05.1920 r. oprócz akcji zwiadowczych wykonywał również loty łącznikowe dla sztabu 2 Armii, mimo trudnych warunków atmosferycznych. Odznaczył się również wybitnie w czasie obrony Lwowa w dniu 18.08.1920 r. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12.03.1921 r. otrzymał prawo noszenia odznaki pilota wraz z przysługującym tytułem na czas służby w Wojskach lotniczych. Zwolniony ze służby kontraktowej w Wojsku Polskim z dniem 2.05.1923 r.


Kpt. pil. Edward Corsi zmarł w 1971 roku. Za okres wojny z bolszewikami odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 3018 (w dniu 2.10.1920 r.), Polową Odznaką Pilota nr 105 oraz Krzyżem Walecznych. Został uhonorowany również Krzyżem Polskich Żołnierzy z Ameryki.

Źródła:

R. F. Karolevitz, R. S. Fenn, Dług Honorowy. Amerykańscy piloci Eskadry Myśliwskiej im. Kościuszki w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, Warszawa 2005.
Z. Kozak, Udział lotników amerykańskich w wojnie polsko-bolszewickiej, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 18, 1995 (wg tej publikacji kontrakty dotyczące służby amerykańskich lotników w Wojsku Polskim zostały podpisane w dniu 26.08.1919 r. w Paryżu z datą 1.09.1919 r.).
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 10 z dn. 12.03.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 35 z dn. 2.06.1923 r. (*występuje tu pod imieniem Edwin).
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 35 z dn. 2.06.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.

Zobacz podobne artykuły: