Faunt Le Roy (Fauntleroy*) Cedric Errol ppłk pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Dec. 2, 2018, 10:47 a.m.

Tagi:

Faunt Le Roy (Fauntleroy*) Cedric Errol ppłk pil.

Urodzony dnia 22.11.1891 r. (2.12.1891 r.*) w Fayette (niedaleko Natchez) w stanie Missisipi, potomek emigrantów z Francji. W wieku kilkunastu lat opuścił rodzinny dom, imał się różnych zajęć, był m.in. poganiaczem bydła, maszynistą oraz mechanikiem samochodowym. Zanim USA przystąpiły do Wielkiej Wojny na własny koszt przedostał się do Francji i wstąpił do Legii Cudzoziemskiej. W lutym 1916 r. przeniósł się do Sekcji Lotniczej AEF (American Expeditionary Forces) i przeszedł przeszkolenie pilotażowe w centrum treningowym w Issoudon. Był pilotem fabrycznym, a ponadto brał udział w lotach bojowych na froncie francuskim (przydzielony na pewien czas do 137 Eskadry Skautów), wykonał ich około 300. W 1918 r. ukończył Szkołę Oficerów Technicznych w Adwerd i rozpoczął pracę jako oficer techniczny. Przez kilka miesięcy pełnił funkcję szefa komisji odbioru sprzętu technicznego dla armii amerykańskiej. Od 1919 r. przez trzy miesiące był ekspertem w Misji generała Romera w Paryżu.


W dniu 2.08.1919 r. rozpoczął służbę w polskim lotnictwie, od 18.10.1919 r. dowodził 7 EM. Jako dowódca jednostki odznaczył się w lotach drużynowych oraz pojedynczych zawsze dając dobry przykład podkomendnym lotnikom (np. atak na węzeł kolejowy w Czudnowie w kwietniu 1920 r.). W dniu 30.05.1920 r. dostarczył odciętym oddziałom 13 Dywizji Piechoty rozkazy oraz meldunki sytuacyjne ponadto zaatakował bolszewików ogniem k.m. zadając i przy tym ciężkie straty. Generał Leon Pachucki, dowódca 13 DP, w jednej z depesz do dowódcy frontu, między innymi melduje: "... Amerykańscy lotnicy pomimo wycieńczenia walczą opętanie. [...] Ostatnio podczas ataku, ich dowódca zaatakował nieprzyjaciela od tyłu i ogniem z kulomiotów prażył we łby bolszewikom. Bez pomocy amerykańskich lotników dawnoby nas djabii wzięli. ... ”. Podczas kolejnego lotu w tym dniu spostrzegł bolszewików podkładających miny pod torem kolejowym, w kierunku którego zmierzał pociągiem transport piechoty polskiej (Baon 19 PP) a także liczne siły wroga ukryte w lesie i czyhające na polskie oddziały. Pilot Faunt Le Roy krążył nad lokomotywą próbując ostrzec maszynistę przed zasadzką, a kiedy to nie skutkowało wylądował przed polskim pociągiem i ostrzegł jego załogę o niebezpieczeństwie. Jednocześnie zameldował o 2500 jeźdźcach bolszewickich podążających w kierunku Koziatyna. Między innymi za ten czyn został przedstawiony do odznaczenia Orderem Virtuti Militari. W dniu 16.07.1920 r. podczas ataku na sowiecki oddział kawalerii przestrzelono główny zbiornik jego samolotu, a on sam otrzymał postrzał w prawą nogę. Na domiar złego paliwo uciekające z dziurawego baku chlapało wprost do kabiny co groziło pożarem i śmiercią pilota w straszliwych męczarniach. Korzystając z paliwa z rezerwowego zbiornika opadowego zdołał jednak dotrzeć do pozycji własnych wojsk i bezpiecznie wylądować. Został wymieniony w Rozkazie pochwalnym dla III Dywizjonu Lotniczego z 11.09.1920 r. za loty bojowe w obronie Lwowa.

Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12.03.1921 r. otrzymał prawo noszenia odznaki pilota wraz z przysługującym tytułem na czas służby w Wojskach Lotniczych. Od dnia 10.08.1920 r. został mianowany dowódcą III Grupy Lotniczej będąc jednocześnie Szefem Lotnictwa 6 Armii. W czasie wykonywania lotów w rejonie Łucka został ranny. Pełniąc służbę w lotnictwie polskim odbył 80 lotów bojowych. Lotnictwo 6 Armii pod jego dowództwem (eskadry 5, 6, 7, i 12) w dniach 16-17.08.1920 r. wykonały 129 lotów, podczas których zużyto 7700 kg bomb i wystrzelono 16700 naboi.


Za wybitne zasługi dla Polski w okresie wojny z bolszewikami odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 63 oraz Polową Odznaką Pilota nr 103. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych L. 1594 z dnia 30.04.1921 r. odznaczony Krzyżem Walecznych nr 102 w uznaniu niepospolitego męstwa i odwagi wykazanych w trakcie służby w latach 1919-1920 podczas walk na froncie wschodnim. Został uhonorowany również Krzyżem Polskich Żołnierzy z Ameryki. Awansowany do stopnia podpułkownika. Po powrocie do USA podjął prace w lotnictwie cywilnym. Cedric Faunt Le Roy zmarł w dni 27.11.1963 roku.

* W niektórych opracowaniach nazwisko pisano łącznie, jednakże w materiałach źródłowych zawsze jest pisane odzielnie, jako Faunt Le Roy, bądź Faunt-Le-Roy


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

 M. C. Cooper, Faunt-Le-Roy i jego eskadra w Polsce. Dzieje Eskadry Kościuszki, repr. oryg. 1922.
 T. Goworek, Pierwsze samoloty myśliwskie lotnictwa polskiego, Warszawa 1991.
 R. F. Karolevitz, R. S. Fenn, Dług Honorowy. Amerykańscy piloci Eskadry Myśliwskiej im. Kościuszki w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, Warszawa 2005 (autorzy tej publikacji podają, że urodził się w dniu 22.11.1891 r. w Fayette w okręgu Jefferson w stanie Missisipi).
 Z. Kozak, Udział lotników amerykańskich w wojnie polsko-bolszewickiej, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 18, 1995 (wg tej publikacji kontrakty dotyczące służby amerykańskich lotników w Wojsku Polskim zostały podpisane w dniu 26.08.1919 r. w Paryżu z datą 1.09.1919 r.).
 G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
 H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
 J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
 J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
 LiOPGP, nr 22, 1935 r.
 LiOPGP, nr 12, 1937 r.
 Lot Polski, nr 4, 1927 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk, Nr 30 z 11.08.1920 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 10 z dn. 12.03.1921 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 21 z dn. 28.05.1921 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: