Noble Edwin Lawrence ppor. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja May 30, 2017, 12:08 p.m.

Tagi:

Noble Edwin Lawrence ppor. pil.

Urodzony w 23.08.1891 r. Charlestonie w stanie Massachusets. Z wykształcenia inżynier, w roku 1915 ukończył Sheffield Scientific School, należącą do Uniwersytetu w Yale. Następnie w 1917 r. wstąpił do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (U.S.Air Service) i został skierowany na szkolenie w Mineola Field, po którym został wysłany do Francji. Po zakończeniu działań wojennych pracował w Wydziale Rekwizycji i Roszczeń AEF.


W lotnictwie polskim służył od dnia 1.09.1919 r. do maja roku następnego. Wchodził w skład klucza 7 Eskadry Bojowej im. Kościuszki, dowodzonego przez por. pil. E. Corsi. Odznaczył się szczególną odwagą atakując przeciwnika z nieznacznego pułapu często pod ogniem k.m. i artylerii. W dniu 26.04.1920 r. odbył trzy loty bojowe o łącznym czasie trwania 6 godzin. Tego dnia niezwykle skutecznie zwalczał kolumny i tabory sowieckie oraz pociągi pancerne i artylerię. Jego samolot znajdował się pod ciężkim ostrzałem. Podczas ostatniej jego akcji w tym dniu wraz z trzema innymi pilotami z 7 EM atakował bolszewików pod Berdyczowem. Następnie lecąc samotnie puścił się do ataku na pociąg pancerny. Jedna z kul wystrzelonych z pociągu trafiła lotnika w prawą rękę, ciężko go raniąc. Po postrzale pil. Noble przeleciał pomimo bólu i upływy krwi około 85 km i szczęśliwie wylądował na lotnisku Połonne. Został odesłany do Amerykańskiego Szpitala w Paryżu. Doznany uraz na zawsze wyeliminował go z latania i mimo długotrwałego leczenia został inwalidą.


Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12.03.1921 r. otrzymał prawo noszenia odznaki pilota wraz z przysługującym tytułem na czas Służby w Wojskach Lotniczych. Za przykładną służbę odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 77 oraz Krzyżem Walecznych i awansowany rozkazem Ministra Spraw Wojsk. (nr 1232 z dnia 23.09.1920 roku) do stopnia kapitana. W roku 1928, za czyny bojowe w czasie wojny 1918-1920, otrzymał Polową Odznakę Pilota nr 109. Został uhonorowany również Krzyżem Polskich Żołnierzy z Ameryki.

Źródła:

R. F. Karolevitz, R. S. Fenn, Dług Honorowy. Amerykańscy piloci Eskadry Myśliwskiej im. Kościuszki w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, Warszawa 2005 (autorzy tej publikacji podają, że urodził się w dniu 22.11.1891 r. w Fayette w okręgu Jefferson w stanie Missisipi).
Z. Kozak, Udział lotników amerykańskich w wojnie polsko-bolszewickiej, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 18, 1995 (wg tej publikacji mejuscem jego urodzenia był Boston, a kontrakty dotyczące służby amerykańskich lotników w Wojsku Polskim zostały podpisane w dniu 26.08.1919 r. w Paryżu z datą 1.09.1919 r.).
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 10 z dn. 12.03.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.

Zobacz podobne artykuły: