Shrewsburry Kenneth O. por. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja May 30, 2017, 12:15 p.m.

Tagi:

Shrewsburry Kenneth O. por. pil.

Urodzony w Charleston w Wirginii Zachodniej. Po ukończeniu Amherst College, studiował prawo na Harvardzie. W czasie studiów zaciągnął się jako szeregowiec do Sekcji Lotnictwa Korpusu Łączności, przeszedł szkolenie w Massachusetts Institute of Technology, Mineola Field i francuskim Issoudon. Początkowo pełnił funkcję oficera zaopatrzeniowego Sił Powietrznych w Tours we Francji i dopiero u schyłku wojny pilotował samoloty przeprowadzane z Anglii do Francji.


W lotnictwie polskim służył od dnia 1.09.1919 r. Wykonał liczne loty wywiadowcze w głąb terytorium wroga ostrzeliwując przy tym napotkane oddziały sowieckie. W okresie walk pod Czudnowem, w dniu 24.04.1920 r. wykonał bardzo ważny zwiad przy wyjątkowo złych warunkach pogodowych i ostrzale artyleryjskim. W dniu następnym ostrzeliwał zadając wielkie straty bolszewikom wycofujących się z Żytomierza.


W Wojsku Polskim służył do lipca 1920 r., z powodów rodzinnych musiał powrócić do Stanów Zjednoczonych. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 3054 (w dniu 14.03.1921 r. w Waszyngtonie) oraz Krzyżem Walecznych. Za czyny bojowe w czasie wojny 1918-1920 otrzymał Polowa Odznakę Pilota nr 111. Został uhonorowany również Krzyżem Polskich Żołnierzy z Ameryki.

Źródła:

R. F. Karolevitz, R. S. Fenn, Dług Honorowy. Amerykańscy piloci Eskadry Myśliwskiej im. Kościuszki w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, Warszawa 2005.
Z. Kozak, Udział lotników amerykańskich w wojnie polsko-bolszewickiej, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 18, 1995.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.

Zobacz podobne artykuły: