Brzozowski Belina Kazimierz Jan mjr obs. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Feb. 15, 2018, 12:35 p.m.

Tagi:

Brzozowski Belina Kazimierz Jan mjr obs. pil.

Urodzony 1.01.1895 r. w Honorówce na Podolu, syn Henryka (Emeryka) i Marii. Ukończył 6 letnią Szkołę Handlową, a także 1 rok wyższego kursu języków wschodnich. Dnia 15.11.1914 r. wstąpił jako ochotnik do Legionu Puławskiego (I Legion Polski) w Puławach. W dniu 2.11.1915 r. dostał przeniesienie do 2 batalionu I Brygady Strzelców Polskich. Rok później, dnia 20.11.1916 r. został skierowany do szkoły wojskowej w Gori na Kaukazie. Od dnia 13.06.1917 r. służył w 3 Syberyjskim Pułku Rezerwowym. W trakcie bitwy pod Kaniowem 11.05.1918 r. został ranny i dostał się do niewoli niemieckiej.


Do Wojska Polskiego zgłosił się 13.11.1918 r. W dniu 31.10.1919 r. skierowany został do OSOL w Warszawie, po ukończeniu której został przydzielony do 2 EL i w jej składzie ruszył na front. Orderem Virtuti Mlitari odznaczony został za lot wywiadowczy wykonany w dniu 6.08.1920 r. w rejonie Brześcia. Wówczas to, pomimo dwukrotnego zranienia (m. in. postrzału w brzuch) zbombardował i rozproszył oddziały wroga, ponadto z lotu przywiózł cenne informacje zwiadowcze. W październiku 1920 r., będąc w stopniu podporucznika, otrzymał tytuł i odznakę obserwatora na czas służby w wojskach lotniczych.


Po prawie dwuletnim leczeniu, w dniu 13.03.1922 r. powrócił do służby i skierowany został do 1 PL. Już 3.04 tegoż roku przeniesiony został do CZL w Warszawie, pięć dni później otrzymał awans na stopień kapitana. Z dniem 1.09.1924 r. został odkomenderowany na III kurs doskonalący i unifikacyjny przy Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia w Rembertowie. Następnie od 15.0.1925 r. powrócił do 1 PL i został wyznaczony na dowódcę 12 EW. W dniu 16.04.1925 r. rozpoczął szkolenie w Szkole Pilotów w Bydgoszczy, po ukończeniu której został dowódcą 14 EW. W roku 1926 przeniesiony do kadry oficerów lotnictwa. Od 28.11.1928 r. służył w 4 PL, gdzie sprawował funkcje komendanta portu lotniczego w Toruniu. Na stopień majora awansowany został dnia 28.02.1929 r., a 27.12.1930 r. przeszedł w stan spoczynku.


Za poświęcenie i odwagę w trakcie wojny z Sowietami odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 1853, Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Obserwatora nr 20. Uhonorowany został również międzysojuszniczym Méedaille Interaillée.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933 (wg tego źródła podczas operacji w rejonie Brześcia doznał postrzału obu nóg).
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 38 z dn. 10.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 107 z dn. 10.10.1924 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 42 z dn. 11.10.1926 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Rocznik oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.
Rocznik Oficerski Rezerw, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1934.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: