Fabian Bronisław kpt. obs. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja April 10, 2018, 6:24 a.m.

Tagi:

Fabian Bronisław kpt. obs. pil.

Urodzony 3.09.1892 r. w Rajtarowicach, syn Krzysztofa i Zofii. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia na wydziale prawa, ukończył 3 semestry. W dniu 15.08.1914 r. wstąpił do Legionu Wschodniego (II Legion Polski) we Lwowie, następnie służył w kadrze 30 Pułku Piechoty. Od dnia 1.03.1915 r. do 30.04.1915 r. przebywał w rezerwowej szkole oficerów. W trakcie I Wojny Światowej walczył na frontach: rosyjskim, włoskim oraz rumuńskim. W dniu 4.11.1916 r. trafił do rosyjskiej niewoli, uciekł w styczniu 1918 r. i powrócił do 30 PP. Z dniem 5.04.1919 r. otrzymał przydział służbowy do III Grupy Lotniczej. Brał udział w obronie Lwowa, następnie służył w 40 PP.


W dniu 20.10.1919 r. został skierowany OSOL w Warszawie, po ukończeniu której dostał przydział do 6 EW. Szczególnie odznaczył się podczas walk w okolicy Lwowa w dniach 16-18.04.1920 r. W tych dniach wykonywał po kilka lotów dziennie z niskiego pułapu ostrzeliwując i atakując bombami nieprzyjaciela. Często nawet przy złych warunkach pogodowych wykonywał loty zwiadowcze w głąb terytorium przeciwnika przywożąc cenne informacje oraz zdjęcia lotnicze.


Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12.03.1921 r., będąc w stopniu porucznika, Bronisław Fabian otrzymał prawo noszenia odznaki obserwatora wraz z przysługującym tytułem. W dniu 15.12.1922 r. skierowany został na kurs do Szkoły Pilotów w Bydgoszczy, a następnie służył w 2 i 6 PL. W kwietniu 1924 r. został awansowany na stopień kapitana. Z dniem 1.08.1925 r. przeniesiony z 2 PL do 6 PL, gdzie od 25.01.1926 r. był komendantem portu. Od 11.08.1927 r. pełnił funkcję dowódcy 62 EL. Z dniem 2.12.1927 r. został przeniesiony służbowo na czteromiesięczny kurs dla dowódców eskadr przy Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. W późniejszym czasie służył w 5 PL, od grudnia 1928 r. był dowódcą eskadry szkolnej, później zastępcą dowódcy Dyonu Szkolnego. W końcu roku 1933 objął dowództwo 64 Eskadry Liniowej. Kpt. obs. Bronisław Fabian zmarł 10.04.1976 r. w miejscowości Dartford (hr. Kent) w Wielkiej Brytanii.


Za zasługi w wojnie z Rosją bolszewicką odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 223, Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Medalem X-lecia Odzyskania Niepodległości a także Polową Odznaką Obserwatora nr 26. Uhonorowany również czechosłowacką odznaką pilota.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
S. Pietruski, Lwowskie loty część 2, Lotnictwo z szachownicą nr 2, 2002.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Rozkazów Wojskowych, Nr 45 z dn. 26.04.1919 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 10 z dn. 12.03.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 68 z dn. 27.10.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 32 z dn. 02.04.1924 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 80 z dn. 31.07.1925 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 28 z dn. 23.12.1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 19 z dn. 12.12.1929 r.
Rocznik oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928.
Rocznik Oficerski 1932, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1932.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: