Friser Karol mjr obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja March 3, 2018, 10:36 a.m.

Tagi:

Friser Karol mjr obs.

Urodzony 3.03.1890 r. w Lubaczowie, syn Szwarweła i Sydonii. Ukończył gimnazjum klasyczne w Sanoku, w Krakowie natomiast prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od dnia 31.08.1914 r. służył w wojsku austro – węgierskim, gdzie walczył w 29 Pułku Artylerii Polowej, 90 Pułku Piechoty i niemieckim 375 Pułku Piechoty. Od 16.08 do 19.09.1917 r. kształcił się w Szkole Obserwatorów w Wiener Neustadt. Po odbytym przeszkoleniu walczył, od 1.03 do 30.10.1918 r. w 101, a później 102 EL.


Do Wojska Polskiego zgłosił się w dniu 1.11.1918 r., początkowo trafił do 1 Pułku Strzelców w Jarosławiu. Od dnia 30.11.1918 r. służył kolejno w 3 i 7 eskadrze. Będąc jeszcze w 3 eskadrze odbył 34 loty bojowe. Od 15.04.1919 r. znalazł się w II Grupie Lotniczej. W dniu 19.12.1919 r. lecąc na pułapie 200 m zmusił do milczenia baterię bolszewicką w miejscowości Sołęka Mała. Z powodu braku aparatu fotograficznego w trakcie lotu naszkicował pozycje bolszewickie na północy i zachodzie Lwowa.


Dekretem Naczelnego Wodza L. 2299 z dnia 9.09.1920 r. Karol Friser został zatwierdzony w stopniu kapitana (z dniem 1.04.1920 r.) Od 20.06.1920 r. był dowódcą II Dyonu Lotniczego, a miesiąc później został oficerem taktycznym w szefostwie lotnictwa 3 Armii. Po zakończeniu działań wojennych służył w 2, a następnie w 3 PL w Poznaniu. W lipcu 1924 r. przemianowany na oficera zawodowego, z dniem 15.08.1924 r. został awansowany na stopień majora. W dniu 13.01.1925 został dowódcą dyonu, a od 16.04 tegoż roku oficerem taktycznym w 6 PL. W październiku 1927 roku został przeniesiony do kadry oficerów lotnictwa z przydziałem do Departamentu Lotnictwa M.S.Wojsk. na stanowisko referenta. W 1928 r. został mianowany szefem Wydziału Studiów w Departamencie Lotnictwa M.S.Wojsk. Następnie obejmował stanowisko zastępcy dowódcy 3 PL. W styczniu 1930 r. został przydzielony na trzymiesięczny kurs oficerów sztabowych lotnictwa przy Wyższej Szkole Wojennej. W latach 1931–1935 był komendantem Bazy w 3 PL. W czerwcu 1935 r. został awansowany na stopień podpułkownika (z dniem 1.01.1935 r.).


Karol Friser odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8121, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Polową Odznaką Obserwatora nr 16. Uhonorowany również fińską odznaką lotniczą i francuską odznaką obserwatora.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 36 z dn. 22.09.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 85 z dn. 27.08.1924 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 131 z dn. 17.12.1924 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 25 z dn. 21.10.1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 9 z dn. 27.04.1929 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 19 z dn. 12.12.1929 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 20 z dn. 23.12.1929 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 21.01.1930 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 5 z dn. 11.04.1933 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 9 z dn. 28.06.1935 r.
Dziennik Rozkazów Wojskowych, Nr 51 z dn. 24.05.1924 r.
Rocznik Oficerski 1932, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1932.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: