Gurtler (Gürtler)* Alfred por. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Feb. 11, 2018, 10:13 a.m.

Tagi:

Gurtler (Gürtler)* Alfred por. obs.

Urodzony 17.12.1899 r. we Lwowie, syn Stanisława i Wiktorii. Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły realnej we Lwowie rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej na Wydziale Architektury. Ukończył 4 semestry, po czym wcielony został do wojska austro–węgierskiego. Ukończył Szkołę Oficerów Rezerwy Artylerii.


W dniu 7.11.1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego, otrzymał przydział do 3 baterii 5 Pułku Artylerii Polowej. W artylerii dosłużył się awansu na stopień podporucznika. Dnia 14.03.1920 r. otrzymał przeniesienie na III kurs do OSOL w Toruniu. Po odbytym szkoleniu zasilił skład 8 EW, gdzie latał jako obserwator. W trakcie swej służby w lotnictwie w czasie działań wojennych odbył 11 lotów wywiadowczych oraz 4 niszczycielskie. Wsławił się w zwalczaniu wrogich baterii w trakcie bitwy warszawskiej. W dniu 11.09.1920 r. wykrył i zbombardował stanowisko artylerii bolszewickiej, po czym ostrzelał z k. m. uciekającą w popłochu obsługę.


W październiku 1920 r., będąc w stopniu podporucznika, otrzymał tytuł i odznakę obserwatora na czas służby w wojskach lotniczych. Dnia 10.04.1921 r. został przeniesiony do III Dyonu Lotniczego, a od 3.08.1921 r. przebywał na bezterminowym urlopie. Od 6.02.1923 r. pracował jako wykładowca w OSOL w Toruniu. Zwolniony z czynnej służby zostaje w dniu 31.08.1923 r. W dniu 26.03.1924 r. awansował na porucznika rezerwy. Od 1.12.1925 r. powołany został do służby czynnej w 1 PL w Warszawie. Od 27.03.1926 r. przebywał na praktyce w CWL. Dnia 11.05.1926 r. otrzymał przydział do 13 EL. W roku 1933 otrzymał przeniesienie do Instytutu Badań Technicznych Lotnictwa. Por. obs. Gurtler Alfred zmarł 11.02.1978 r. w Leeds w Wielkiej Brytanii.


Za czyny bojowe w czasie wojny 1918-1920 r. odznaczony został m. in. Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 278 oraz Polową Odznaką Obserwatora nr 57. Uhonorowany został również francuską odznaką obserwatora.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

* G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 4 z dn. 19,03.1933 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 5 z dn. 11.04.1933 r.
* Rocznik oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: