Gurtler (Gürtler)* Alfred por. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja June 27, 2017, 5:41 a.m.

Tagi:

Gurtler (Gürtler)* Alfred por. obs.

Urodzony 17.12.1899 r. we Lwowie, syn Stanisława i Wiktorii. Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły realnej we Lwowie rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej na Wydziale Architektury. Ukończył 4 semestry, po czym wcielony został do wojska austro–węgierskiego. Ukończył Szkołę Oficerów Rezerwy Artylerii.


W dniu 7.11.1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego, i dostał przydział do 3 baterii 5 Pułku Artylerii Polowej. W artylerii dosłużył się awansu na stopień podporucznika. Dnia 14.03.1920 r. otrzymał przeniesienie na III kurs do OSOL w Toruniu. Po odbytym szkoleniu zasilił skład 8 EW, gdzie latał jako obserwator. W trakcie swej służby w lotnictwie w czasie działań wojennych odbył 11 lotów wywiadowczych oraz 4 niszczycielskie. Wsławił się w zwalczaniu wrogich baterii w trakcie bitwy warszawskiej. W dniu 11.09.1920 r. wykrył i zbombardował stanowisko artylerii bolszewickiej, po czym ostrzelał z k. m. uciekającą w popłochu obsługę.


W październiku 1920 r., będąc w stopniu podporucznika, otrzymał tytuł i odznakę obserwatora na czas służby w wojskach lotniczych. Dnia 10.04.1921 r. został przeniesiony do III Dyonu Lotniczego, a od 3.08.1921 r. przebywał na bezterminowym urlopie. Od 6.02.1923 r. pracował jako wykładowca w OSOL w Toruniu. Zwolniony z czynnej służby zostaje w dniu 31.08.1923 r. W dniu 26.03.1924 r. awansował na porucznika rezerwy. Od 1.12.1925 r. powołany został do służby czynnej w 1 PL w Warszawie. Od 27.03.1926 r. przebywał na praktyce w CWL. Dnia 11.05.1926 r. otrzymał przydział do 13 EL. W roku 1933 otrzymał przeniesienie do Instytutu Badań Technicznych Lotnictwa. Por. obs. Gurtler Alfred zmarł 11.02.1978 r. w Leeds w Wielkiej Brytanii.


Za czyny bojowe w czasie wojny 1918-1920 r. odznaczony został m. in. Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 278 oraz Polową Odznaką Obserwatora nr 57. Uhonorowany został również francuską odznaką obserwatora.

Źródła:

* G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 4 z dn. 19,03.1933 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 5 z dn. 11.04.1933 r.
* Rocznik oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928.

Zobacz podobne artykuły: