Hesse Ryszard por. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Nov. 24, 2018, 12:15 p.m.

Tagi:

Hesse Ryszard por. obs.

Urodzony 24.11.1897 r. w Mościskach, syn Ryszarda i Heleny. W Przemyślu ukończył pięcioklasowe gimnazjum, w latach 1913–1917 uczęszczał do Szkoły Kadetów. Wcielony do wojska austro–węgierskiego walczył na froncie włoskim w 45 PP. Od dnia 17.07.1918 r. przebywał na kursie obserwatorów w Wiener Neustadt. Po odbytym przeszkoleniu, do dnia 29.10.1918 r. służył w kompanii balonowej na froncie włoskim.


Do Wojska Polskiego wstąpił z dniem 1.11.1918 r. i skierowany został do 1 EL w Krakowie na stanowisko obserwatora. Od 5.12.1918 r. został przeniesiony do 6 EL we Lwowie, a w grudniu 1920 r. do 5 EL w Przemyślu. Obs. Hesse wsławił się szczególnie podczas lotów drużynowych w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich (w rejonie Kulikowa w dniu 14.05.1919 r.). W trakcie trwania wojny polsko–bolszewickiej odbył blisko 90 lotów bojowych. Wyróżniał się wyjątkową odwagą, zwłaszcza podczas nalotów szturmowych prowadzonych z niskiego pułapu.


Po wojnie, od 12.11.1921 r. służył w 3 PL w Poznaniu, od dnia 7.08.1925 był dowódcą 36 EL. W dniu 7.12.1926 r. w Przemyślu Ryszard Hesse popełnił samobójstwo.


Odznaczony został m. in. Orderem Virtuti Militari nr 8083 i Polową Odznaką Obserwatora (pośmiertnie).


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
S. Pietruski, Lwowskie loty, Lotnictwo z szachownicą nr 1, 2002.
S. Pietruski, Lwowskie loty część 2, Lotnictwo z szachownicą nr 2, 2002.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk, Nr 10 z dn. 12.03.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 4 z dn. 4.02.1927 r. (wg tego źródła data jego śmierci to 7.12.1926 r.)
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Rocznik oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.



Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: