Hudzicki Leonard kpt. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja June 28, 2017, 10:40 a.m.

Tagi:

Hudzicki Leonard kpt. obs.

Urodzony 27.10.1899 r. w Rogoźnie, syn Stanisława i Anieli. W dniu 15.01.1917 r. powołany został do wojska niemieckiego, walczył na froncie zachodnim.


Od 27.12.1918 r. walczył w powstaniu wielkopolskim. Od 15.03.1919 r. przebywał w Szkole Obserwatorów w Ławicy. Po odbytym przeszkoleniu, w dniu 15.07.1919 r. przydzielony został do 12 EW i wraz z nią wyruszył na front. Podczas jednego z sierpniowych lotów 1920 r. załoga w składzie pil. Alojzy Błażeński i pchor. obs. Hudzicki lecąc w okolice Mławy (w rejonie Działdowa) napotkała oddziały bolszewickie. Polska załoga obniżyła pułap do około 100 m i rozpoczęła atak. Obs. Hudzicki zrzucał bomby na nieprzyjacielskie tabory, wzbudzając wśród wrogich oddziałów popłoch i zamęt. Niestety polski płatowiec został trafiony z silnik i pilot musiał posadzić samolot na ziemi. Polska załoga dostała się do bolszewickiej niewoli, z której wkrótce udało się jej zbiec. Po powrocie do polskich oddziałów lotnicy przekazali cenne informacje o rozmieszczeniu i liczebności wojsk nieprzyjacielskich.


W październiku 1920 r., będąc w stopniu sierżanta, otrzymał prawo noszenia odznaki obserwatora na czas służby w wojskach lotniczych. Po zakończeniu działań wojennych nadal służył w 12 EW, od 18.05.1921 r. jako podporucznik. W dniu 18.04.1923 r. został skierowany do Niższej Szkoły Pilotów, następnie w Wyższej Szkoły Pilotów. Z początkiem roku 1924 otrzymał tytuł i odznakę pilota na czas służby w Wojskach Aeronautycznych. Dnia 17.10.1927 r. został kierownikiem składnicy w parku lotniczym 1 PL w Warszawie, a od 9.05.1930 r. był dowódcą eskadry szkolnej. Na stopień kapitana awansował 8.12.1930 r. W 1933 r. został przeniesiony do rezerwy. Z dniem 31.07.1934 r. przeniesiony w stan spoczynku.


Za zasługi w wojnie z bolszewikami odznaczony został m. in. Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 4507 oraz Polową Odznaką Obserwatora nr 46.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 38 z dn. 10.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 6 z dn. 24.01.1924 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr14 z dn. 22.12.1934 r.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: