Janiszewski Tadeusz por. obs. inż.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja June 30, 2017, 5:36 a.m.

Tagi:

Janiszewski Tadeusz por. obs. inż.

Urodzony 10.05.1899 r. w Krakowie, syn Tomasza i Anieli. Będąc w 7 klasie szkoły realnej uciekł z domu i wstąpił do Legionów Polskich.


Do Wojska Polskiego wstąpił w listopadzie 1918 r. w Warszawie i przydzielony został do Inspektoratu Wojsk Lotniczych. Otrzymał skierowanie na I Kurs OSOL w Warszawie, po ukończeniu którego został obserwatorem w 5 EW. W eskadrze pozostał do końca wojny polsko–bolszewickiej. W czasie obrony Lwowa skutecznie rozpraszał oddziały kawalerii nieprzyjacielskiej, atakując je bombami i ogniem k. m. W walkach pod Proskirowem (5.07.1920 r.) został ranny w nogę, jednakże nie przeszkodziło mu to zgładzić kilkunastu otaczających go bolszewików, co wpłynęło silnie na morale towarzyszących mu polskich żołnierzy. Następnie, już po trzech dniach, wrócił do wykonywania lotów wywiadowczych i bojowych.


W 1922 r. został urlopowany w celu podjęcia studiów. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych L. 2145 z 1922 r. przyznano mu tytuł i odznakę obserwatora za czas służby w Wojskach Lotniczych. Ukończył Politechnikę Warszawską, na której uzyskał tytuł inżyniera hydrotechnika. Pracował w Instytucie Badań Technicznych Lotnictwa oraz jako samodzielny pracownik naukowy na Politechnice Warszawskiej. Pozostawał oficerem rezerwowym 2 PL.


Odznaczony został m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8114, Polową Odznaką Obserwatora nr 67 oraz Krzyżem Walecznych.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 5 z dn. 05.02.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 26.01.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Rocznik oficerski 1924, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1924.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: