Karpiński Adam Tadeusz* por. obs. inż.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 3, 2017, 6:03 a.m.

Tagi:

Karpiński Adam Tadeusz* por. obs. inż.

Urodzony 16.12.1897 r. w Turce nad Stryjem, jako syn Stanisława i Zofii. Po ukończeniu gimnazjum w Cieszynie rozpoczął studia na politechnice. W dniu 14.10.1915 r. wcielony został do wojska austriackiego, w którym służył w 15 PP. Od 1.07.1916 r. pracował jako laborant-chemik w laboratorium wojskowym armii austriackiej w Lublinie. Na początku stycznia 1917 r. skierowany został do szkoły oficerskiej, po ukończeniu której powrócił do pracy chemika wojskowego w Lublinie.


Po wstąpieniu do Wojska Polskiego został dowódcą plutonu (8.11.1918 r.), a następnie dowódcą kompanii w 23 PP. W okresie od 10.10.1919 r. do 1.03.1920 r. przebywał na kursie obserwatorów w OSOL. W stopniu podporucznika pozostał w szkole jako instruktor. W czerwcu 1920 r. otrzymał przydział obserwatora w 12 EW i wraz ze swoją eskadrą wyruszył na front. W trakcie swej służby frontowej wykonał 49 lotów bojowych. Często zdążało się, że startował kilkukrotnie w ciągu dnia, nierzadko latał przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Brał udział w lotach bojowych aż do zawieszenia broni w listopadzie 1920 r. W październiku 1920 r., będąc w stopniu podporucznika, otrzymał tytuł i odznakę obserwatora na czas służby w wojskach lotniczych. Przeniesienie do rezerwy otrzymał w dniu 25.04.1922 r. W roku 1930, jako oficer rezerwowy, otrzymał przeniesienie z 1 PL do 3 PL, a następnie do 5 PL.


Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8093, Krzyżem Walecznych a także Polową Odznaką Obserwatora nr 63.

Źródła:

G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 10 z dn. 12.03.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
* Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 12 z dn. 26.10.1933 r. s. 262 (sprostowanie imion).
Dziennik Rozkazów Wojskowych M.S.Wojsk., Nr 7 z dn. 25.03.1930 r.
Rocznik oficerski 1924, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1924.
Rocznik Oficerski Rezerw, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1934.

Zobacz podobne artykuły: