Koziełło Konstanty mjr obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 4, 2017, 11:59 a.m.

Tagi:

Koziełło Konstanty mjr obs.

Urodzony 16.08.1895 r. w Winiówce na wileńszczyźnie, syn Stanisława i Konstancji. Po ukończeniu Korpusu Kadetów w Połocku wstąpił do Michajłowskiej Szkoły Artylerii, którą ukończył w stopniu chorążego. W 1917 mianowany został podporucznikiem. W wojsku rosyjskim służył w 3 baterii 37 Moździerzowego Dywizjonu Artylerii.


W dniu 31.12.1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego i przydzielony został do 5 baterii 8 Pułku Artylerii Polowej, w którym pełnił służbę na stanowisku młodszego, a później starszego oficera baterii. Z dniem 25.04.1919 r. objął dowództwo baterii. W sierpniu 1919 r. przeniesiony został do 7 Pułku Artylerii Polowej, a dwa miesiące później na II kurs do OSOL w Warszawie. Po ukończeniu kursu 10.03.1920 r. został przydzielony do najpierw do 14 EW, a od 28.03.1920 r. do 10 EW. Zasłynął brawurową akcją w Brześciu Litewskim, dokonaną wraz z por. pil. Mateckim w dniu 24.09.1920 r. po otrzymaniu rozkazu nawiązania łączności z dywizją gen. Krajeńskiego i grupą gen. Bałachowicza. Dzięki lotom rozpoznawczym tych dwóch lotników, odbytym w trudnych warunkach, nie tylko udało się nawiązać łączność, ale i przekazać niezwykle istotne meldunki dowódcy armii gen. dyw. Skierskiemu. W tym samym miesiącu, w dniu 28.09.1920 r. wykonał wraz z sierż. Mieczysławem Wilandem rozkaz nawiązania utraconej łączności z 15 DP w okolicy Wołkowyska. W październiku tegoż roku wraz z por. Giedgowdem wykonał lot łącznikowy i przekazał rozkazy gen. Skierskiego grupie „Mir” i 1 DPLeg.


Dekretem Naczelnego Wodza L. 2310 z dnia 14.10.1920 r. mianowany porucznikiem wojsk lotniczych. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12.03.1921 r., będąc w stopniu podporucznika, otrzymał prawo noszenia odznaki obserwatora wraz z przysługującym tytułem. Po zakończeniu wojny, w dniu 8.06.1921 r, został przydzielony jako obserwator do 12 EW. W roku 1922 awansował do stopnia kapitana i z dniem 1.09.1922 r. przeniesiony został z 2 do 1 PL w Warszawie, gdzie został wyznaczony na stanowisko oficera taktycznego. W październiku 1923 r. został odkomenderowany na pięciomiesięczny kurs doszkalający w Szkole Podchorążych Piechoty. Po ukończeniu kursu, w dniu 19.03.1924 r. objął w macierzystym pułku stanowisko komendanta szkoły podoficerskiej. W maju 1924 r. został mianowany dowódcą 12 EW. Od września 1925 r. ponownie pełnił obowiązki oficera taktycznego pułku. Dnia 3.05.1926 r. awansował do stopnia majora ze starszeństwem z 1.07.1925 i 5 lokatą w korpusie oficerów zawodowych aeronautycznych. Zginął w dniu 15.05.1926 r. w Warszawie, został zestrzelony podczas lotu rozpoznawczego w trakcie przewrotu majowego. Mjr Koziełło pochowany jest na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie


Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 155, francuską odznaką obserwatora oraz pośmiertnie Polową Odznaką Obserwatora.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Księga pamiątkowa 3-go Pułku Lotniczego 1918-1928, Poznań 1928.
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
K. Sławiński, Lotnisko Mokotowskie w Warszawie, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1981.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 42 z dn. 3.11.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 10 z dn. 12.03.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 28 z dn. 19.08.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 18 z dn. 28.03.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 60 z dn. 18.09.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 18 z dn. 3.05.1926 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 44 z dn. 14.10.1926 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.Wszystkie artykuły umieszczone w serwisie bequickorbedead.com są własnością twórców witryny, wymienionych w zakładce "O autorach" i są chronione prawem autorskim.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych, zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: