Koziełło Konstanty mjr obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Aug. 16, 2018, 11:06 a.m.

Tagi:

Koziełło Konstanty mjr obs.

Urodzony 16.08.1895 r. w Hiniówce (Winiówce) na wileńszczyźnie, syn Stanisława i Konstancji z Salmonowiczów. Po ukończeniu Korpusu Kadetów w Połocku wstąpił do Michajłowskiej Szkoły Artylerii, którą ukończył w stopniu chorążego. W 1917 mianowany został podporucznikiem. W wojsku rosyjskim służył w 3 baterii 37 Moździerzowego Dywizjonu Artylerii.


W dniu 31.12.1918 r. Konstanty Koziełło wstąpił do Wojska Polskiego i przydzielony został do 5 baterii 8 Pułku Artylerii Polowej, w którym pełnił służbę na stanowisku młodszego, a później starszego oficera baterii. Z dniem 25.04.1919 r. objął dowództwo baterii. W sierpniu 1919 r. przeniesiony został do 7 Pułku Artylerii Polowej, a dwa miesiące później na II kurs do OSOL w Warszawie. Po ukończeniu kursu 10.03.1920 r. został przydzielony najpierw do 14 EW, a od 28.03.1920 r. do 10 EW. Zasłynął brawurową akcją w Brześciu Litewskim, dokonaną wraz z por. pil. Mateckim w dniu 24.09.1920 r. po otrzymaniu rozkazu nawiązania łączności z dywizją gen. Krajeńskiego i grupą gen. Bałachowicza. Dzięki lotom rozpoznawczym tych dwóch lotników, odbytym w trudnych warunkach, nie tylko udało się nawiązać łączność, ale i przekazać niezwykle istotne meldunki dowódcy armii gen. dyw. Skierskiemu. W tym samym miesiącu, w dniu 28.09.1920 r. wykonał wraz z sierż. Mieczysławem Wilandem rozkaz nawiązania utraconej łączności z 15 DP w okolicy Wołkowyska. W październiku tegoż roku wraz z por. Giedgowdem wykonał lot łącznikowy i przekazał rozkazy gen. Skierskiego grupie „Mir” i 1 DPLeg.


Dekretem Naczelnego Wodza L. 2310 z dnia 14.10.1920 r. mianowany porucznikiem wojsk lotniczych. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12.03.1921 r., będąc w stopniu podporucznika, otrzymał prawo noszenia odznaki obserwatora wraz z przysługującym tytułem. Po zakończeniu wojny, w dniu 8.06.1921 r, został przydzielony jako obserwator do 12 EW. W roku 1922 awansował do stopnia kapitana i z dniem 1.09.1922 r. przeniesiony został z 2 do 1 PL w Warszawie, gdzie został wyznaczony na stanowisko oficera taktycznego. W październiku 1923 r. został odkomenderowany na pięciomiesięczny kurs doszkalający w Szkole Podchorążych Piechoty. Po ukończeniu kursu, w dniu 19.03.1924 r. objął w macierzystym pułku stanowisko komendanta szkoły podoficerskiej. W maju 1924 r. został mianowany dowódcą 12 EW. Od września 1925 r. ponownie pełnił obowiązki oficera taktycznego pułku. Dnia 3.05.1926 r. awansował do stopnia majora ze starszeństwem z 1.07.1925 i 5 lokatą w korpusie oficerów zawodowych aeronautycznych. Zginął w dniu 14(15).05.1926 r. w Warszawie, prawdopodobnie został zestrzelony podczas lotu rozpoznawczego w trakcie przewrotu majowego. Według niektórych źródeł mjr obs. Konstanty Koziełło zginął na ziemi trafiony kulą z karabinu podczas obrony lotniska mokotowskiego przed wojskami Józefa Piłsudskiego. Był najwyższym stopniem lotnikiem, który poległ podczas majowego zamachu stanu. Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.


Mjr obs. Konstanty Koziełło odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 155, francuską odznaką obserwatora oraz pośmiertnie Polową Odznaką Obserwatora.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Księga pamiątkowa 3-go Pułku Lotniczego 1918-1928, Poznań 1928.
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
K. Sławiński, Lotnisko Mokotowskie w Warszawie, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1981.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 42 z dn. 3.11.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 10 z dn. 12.03.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 28 z dn. 19.08.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 18 z dn. 28.03.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 60 z dn. 18.09.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 18 z dn. 3.05.1926 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 44 z dn. 14.10.1926 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.


Fotografie:
rodokmen.koblischke.cz/Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: