Kubala Kazimierz mjr obs. mgr

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Feb. 1, 2018, 6:17 p.m.

Tagi:

Kubala Kazimierz mjr obs. mgr

Urodzony 26.01.1893 r. w Podłężu w powiecie bocheńskim, syn Franciszka i Salomei. Po ukończeniu gimnazjum w Sanoku rozpoczął studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Lwowskim. W czasie I Wojny Światowej służył w wojsku austro-węgierskim, do którego wcielony został w dniu 1.08.1914 r. Początkowo służył w piechocie, w 13 i 58 PP. Od 15.06.1916 r. przebywał na kursie obserwatorów w Wiener Neustadt, po ukończeniu którego służył w 11 Kompanii Balonowej i 26 Kompanii Lotniczej, z którymi brał udział w walkach na froncie włoskim i albańskim.


W listopadzie 1918 walczył jako obserwator w obronie Lwowa (w dniach od 5-22.11.1918 r. odbył łącznie 16 lotów bojowych). W okresie od 1.02 do 24.03.1919 r. odbył kurs pilotażu w Wyższej Szkole Lotniczej w Warszawie. Od 1.04.1919 był oficerem taktycznym przy Sztabie Szefostwa Lotnictwa Naczelnego Dowództwa WP. Od 18.09.1919 r. walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, w barwach 59 EBre. Dekretem Naczelnego Wodza L. 2299 z dnia 9.09.1920 r. został zatwierdzony w stopniu kapitana (z dniem 1.04.1920 r.). Od 30.03.1920 r. do 25.12.1920 r. służył w III Dywizjonie Lotniczym na stanowisku obserwatora oraz oficera taktycznego. W trakcie działań bojowych wykonał 158 lotów nad nieprzyjacielem. Dał się poznać jako znakomity lotnik, wykonywał bardzo skuteczne naloty na stanowiska sowieckiej artylerii i przynosił niezwykle cenne meldunki (w dniu 24.04.1920 r.). Wymieniony został w „Rozkazie pochwalnym dla III Dywizjonu Lotniczego” dowódcy 6 Armii z dnia 11.09.1920 r.


Po zakończeniu działań wojennych ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując tytuł magistra farmacji. Od 29.11.1922 r. ponownie służył w Wojsku Polskim w 2 PL z przydziałem do CWL. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 23.08.1924 r. został mianowany oficerem zawodowym w stopniu kapitana (z dniem 1.07.1924 r.). W latach 1924-1925 ukończył bydgoską i grudziądzką szkołę pilotów. W roku 1926 r. nadano mu tytuł obserwatora balonowego oraz tytuł i odznakę pilota (L. 829) na czas służby w wojskach aeronautycznych. W roku 1926 został członkiem Polskiej Misji Zakupów Wojskowych w Paryżu. We wrześniu 1926 r. został przeniesiony z CZL do Komisji Nadzoru Technicznego nr 2 na stanowisko przewodniczącego oraz na stanowisko referenta w Departamencie IV M.S.Wojsk. Z dniem 1.01.1928 r. awansowany na stopień majora i przeniesiony do 1 PL.


Wraz z pil. Ludwikiem Idzikowskim, którego był nawigatorem, na samolocie Amiot dokonali próby przelotu z Paryża do Nowego Jorku. Pierwszy lot odbył się w dniu 3.08.1928 r., musiał zostać przerwany z powodu awarii i pęknięcia zbiornika z olejem. Druga próba odbyła się 13.07.1929 r. Nierówna praca silnika zmusiła załogę do awaryjnego lądowania na wyspie Graciosa na Archipelagu Azorskim. Samolot skapotował, w płonącym wraku zginął pilot Ludwik Idzikowski, a obs. Kazimierza Kubalę zdołano uratować. Po powrocie do Polski został początkowo dowódca dywizjonu liniowego w 6 PL. W styczniu 1930 r. został przydzielony na trzymiesięczny kurs oficerów sztabowych lotnictwa przy Wyższej Szkole Wojennej. W roku 1930 sporządził memoriał oskarżający płk. Ludomiła Rayskiego, ówczesnego szefa Departamentu Żeglugi Powietrznej M.S.Wojsk. i Józefa Becka (szefa gabinetu M.S.Wojsk.) o zły stan polskiego lotnictwa i zdradę państwowych interesów. W kwietniu 1931 r. został skazany na 7 miesięcy pozbawienia wolności, następnie zdegradowany i wydalony z wojska. W 1933 zamieszkał w Brazylii, gdzie prowadził własną firmę zajmującą się reperacją zegarów do dystrybutorów paliwowych oraz wykonywaniem odlewów metalowych. Zmarł w dniu 13.04.1976 w Sao Paulo.


Mjr Kazimierz Kubala odznaczony został m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 486, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Polową Odznaką Obserwatora nr 23.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

 G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
 T. Matuszak, Organizacja Szefostwa Lotnictwa Naczelnego Dowództwa WP w latach 1919-1920 w świetle akt Centralnego Archiwum Wojskowego, Nr 19 z 1996 r.
 H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
 A. Olejko, Udział lotnictwa w wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919 r., Lotnictwo Nr 11, 2008 (wg tej publikacji K. Kubala przybył do Lwowa dopiero 9.11.1918 r.).
 K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
 L. Zakrzewski, Major pilot obserwator Kazimierz Ferdynand Korneliusz Kubala 1893-1976, Kroniki Muzealne. Ludzie, fakty, wydarzenia, Nr 1, Stary Sącz 2001.
 J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005 (autorzy podają błędną datę pierwszego lotu z Paryża do Nowego Jorku, tj. 3.07.1928 r.).
 LiOPGP, nr 25-26, 1935 r.
 Skrzydlata Polska, nr 2, 1930 r.
 Rocznik oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.
 Rocznik oficerski 1924, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1924.
 Rocznik oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928.
 Rocznik Oficerski 1932, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1932.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 36 z dn. 22.09.1920 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 85 z dn. 27.08.1924 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 10 z dn. 16.02.1926 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 19 z dn. 06.05.1926 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 36 z dn. 10.09.1926 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 39 z dn. 24.09.1926 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 2 z dn. 20.01.1928 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 5 z dn. 21.02.1928 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 21.01.1930 r.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: