Paleolog Adam mjr. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Sept. 8, 2018, 10:59 a.m.

Tagi:

Paleolog Adam mjr. obs.

Urodzony 17.12.1896 r. w Rumnie w Małopolsce, syn Zygmunta i Zofii. Po uzyskaniu matury rozpoczął studia prawnicze. W dniu 3.03.1915 r. został wcielony do wojska austriackiego. Początkowo służył w 4 Pułku Ułanów, następnie w baonie zapasowym 34 Pułku Strzelców. W okresie do 1.05 do 1.08.1915 r. przebywał w szkole jednorocznych ochotników w Boising, następnie po ukończeniu szkolenia wrócił do 34 Pułku Strzelców. Od 26.01.1916 r. do 28.01.1918 r. jako dowódca plutonu brał udział w walkach na froncie. Następnie został skierowany do szkoły obserwatorów balonowych w Gutramsdorfie. Naukę zakończył w dniu 1.04.1918 r. i przydzielony został do 25 kompanii balonowej. W dniu 1.11.1918 r. został internowany przez Ukraińców.


W marcu roku następnego udało mu się zbiec z obozu i przedostać do Krakowa, gdzie w dniu 18.03.1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Od czerwca 1919 r. jako obserwator latał w barwach 6 EW, jednocześnie pełniąc funkcję adiutanta szefa lotnictwa 6 Armii. W okresie od czerwca do lipca 1920 r. służył w 5 EW, następnie został adiutantem w III Dyonie Lotniczym. Szczególnie odznaczył się w dniach 16–18.08.1920 r. w trakcie walk z kawalerią bolszewicką pod Zadwórzem. W tym czasie wykonywał po kilka lotów dziennie, celnie bombardując i ostrzeliwując przeciwnika zadawał mu ciężkie straty. W dniu 15.10.1920 r. powrócił do 6 EW. W październiku 1920 r. będąc w stopniu porucznika, otrzymał na czas służby w wojskach lotniczych prawo noszenia odznaki obserwatora wraz z przysługującym tytułem.


Z dniem 24.02.1921 r. przeniesiony został do III Ruchomego Parku Lotniczego we Lwowie, następnie w dniu 3.07.1921 r. został adiutantem dowódcy III Dyonu Lotniczego. Od dnia 1.09.1922 r. przeniesiony został do 2 PL, gdzie z dniem 1.06.1923 r. został oficerem technicznym Pułku. Z początkiem 1925 roku został przydzielony do CZL. Dnia 3.05.1926 r. awansował na stopień majora ze starszeństwem z 1 lipca 1925 i 8 lokatą w korpusie oficerów zawodowych aeronautycznych. We wrześniu 1926 r. przeniesiony do CSL na stanowisko kierownicze. W końcu roku 1928 został przeniesiony do 6 PL na stanowisko dowódcy dyonu. W styczniu 1931 roku został wyznaczony na zastępcę dowódcy 6 PL. Przeniesiony w stan spoczynku z dniem 31.01.1933 r.


Adam Paleolog odznaczony został m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8101, Krzyżem Walecznych, srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Polową Odznaką Obserwatora nr 18. Uhonorowany również czechosłowacką odznaką obserwatora.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 5 z dn. 05.02.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 18 z dn. 3.05.1926 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 8 z dn. 23.01.1925 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 36 z dn. 10.09.1926 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 14 z dn. 5.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 28.01.1931 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 2 z dn. 8.02.1933 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 5 z dn. 19.03.1932 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 8 z dn. 4.07.1932 r.
Rocznik oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928.
Rocznik Oficerski Rezerw, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1934.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: