Pietrażycki (Petrażycki)* Jan mjr pil. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja March 31, 2018, 11:15 a.m.

Tagi:

Pietrażycki (Petrażycki)* Jan mjr pil. obs.

Urodzony 31.03.1895 r. w Chersonie, syn Stanisława i Heleny. Był absolwentem Korpusu Kadetów w Odessie oraz Pawłowskiej Szkoły Wojskowej w Petersburgu. Od dnia 9.10.1914 r. był dowódcą kompani w 29 PP, następnie pełnił funkcję dowódcy szkoły podoficerskiej. Walczył na Froncie Wołyńskim od 12.04.1915 r. Następnie, od 16.09.1917 r. walczył w składzie polskich formacji wojskowych w Rosji (najpierw formacjach gen. Dowbor-Muśnickiego, a od 16.10.1918 r. w 4 Dywizji Strzelców gen. Żeligowskiego).


W dniu 3.10.1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego, początkowo przydzielony został do 1 lotniczego baonu uzupełnień. Od 20.11.1919 r. szkolił się w OSOL w Warszawie. Po ukończeniu kursu otrzymał przydział do 59 EBre. (późniejsza 17 EW) i w jej składzie walczył na froncie. Odznaczył się jako doskonały obserwator. Wraz z sierż. pil. Wojtowskim podporządkowany został bezpośrednio Szefowi Lotnictwa Frontu Południowo-Wschodniego i już na początku lipca 1920 r. w ciągu 10 lotnych dni (tj. dni w których warunki atmosferyczne umożliwiały odbycie lotu) wykonał 14 lotów wywiadowczo-łącznościowych, często pod silnym ostrzałem. Jego samolot został wielokrotnie trafiony kulami przeciwnika, mimo tego dostarczał niezwykle cennych meldunków dowództwu frontu.


W październiku 1920 r. będąc w stopniu porucznika Jan Pietrażycki otrzymał tytuł i odznakę obserwatora na czas służby w wojskach lotniczych. Od 29.10.1920 r. został odkomenderowany na kurs pilotażu. W dniu 8.06.1922 r. będąc w stopniu kapitana, został adiutantem dowódcy I PL w Warszawie. Później pełnił funkcję zastępcy dowódcy w eskadrach: 18 (od 23.08.1923 r.) i 16 (od 2.08.1924 r.). Awansowany został na stopień majora z dniem 15.08.1924 r. W dniu 10.04.191925 r. został dowódcą II Dyonu Lotniczego, funkcję tą sprawował przez rok, do 12.04.1926 r. Następnie został przesunięty na stanowisko oficera taktycznego tegoż pułku. W październiku 1927 roku zostaje przeniesiony do kadry oficerów lotnictwa z równoczesnym przydziałem do Portu Lotniczego Dęblin, którego zostaje komendantem. W sierpniu 1928 r. został przydzielony na trzymiesięczny staż do 28 PAP. Z dniem 1.03.1929 r. został przeniesiony do Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie na stanowisko dowódcy oddziału portowego (do listopada 1932 r.). W styczniu 1930 r. został przydzielony na trzymiesięczny kurs oficerów sztabowych lotnictwa przy Wyższej Szkole Wojennej. Przeniesiony w stan spoczynku z dniem 31.03.1933 r.


Za okres walk z bolszewikami mjr pil. obs. Jan Pietrażycki odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8080, a także Polową Odznaką Obserwatora nr 8.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

* G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 131 z dn. 17.12.1924 r.
* Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 16 z dn. 12.04.1926 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 25 z dn. 31.10.1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 11 z dn. 24.07.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 11 z dn. 6.07.1929 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 21.01.1930 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 12 z dn. 15.11.1932 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 7 z dn. 20.05.1933 r.
* Rocznik oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928.
Rocznik Oficerski 1932, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1932.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: