Piniński Franciszek Ksawery ppłk pil. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 5, 2018, 7:08 a.m.

Tagi:

Piniński Franciszek Ksawery ppłk pil. obs.

Urodzony 5.07.1896 r. w Wiedniu. Ukończył Lwowskie gimnazjum, następnie w dniu 15.08.1912 r. wstąpił do Szkoły Kadeckiej Kawalerii w Marisch–Weiskirchen. Od dnia 15.03.1915 r. walczył w wojsku austriackim jako dowódca plutonu w 11 Pułku Ułanów. W dniu 6.07.1916 r. dostał się do niewoli rosyjskiej, więziony był do lipca 1918 r.


Dnia 25.11.1918 r. wstąpił do dyonu ułanów lwowskich i w jego składzie brał udział w walkach o Lwów. Dowódcą tegoż dyonu został w marcu 1919 r. Od dnia 1.04.1919 r. na własną prośbę został przeniesiony do 6 EW. Pełniąc w eskadrze funkcję obserwatora szczególnie odznaczył się w dniach 16-18.08.1920 r. kiedy to wykonywał loty kilka razy dziennie. Pod ciężkim ostrzałem z ziemi bombardował i ostrzeliwał przeciwnika zadając mu ciężkie straty. W dniu 23.08.1920 r. w trakcie natarcia polskiej kawalerii na Żółtańce musiał przymusowo lądować pomiędzy liniami. Z uziemionego samolotu wspierał ogniem k. m. szarżę własnej kawalerii.


W październiku 1920 r. będąc w stopniu porucznika, otrzymał prawo noszenia odznaki obserwatora na czas służby w wojskach lotniczych. W dniu 29.10.1921 r. skierowany został na kurs pilotażu do Niższej Szkoły Lotników w Bydgoszczy. Od 4.02.1922 r. służył w 14 EW, a od 29.11 tegoż roku został jej dowódcą. Wiosną 1927 r. został dowódcą 21 EL. Z dniem 2.12.1927 r. został przeniesiony służbowo na czteromiesięczny kurs dla dowódców eskadr przy Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. W okresie 18.05-11.11.1928 r. odbywał staż w Rumunii, po powrocie do kraju podjął służbę w Departamencie Aeronautyki, gdzie od stycznia 1930 r. objął stanowisko referenta. W dniu 13.02.1931 r. został dowódcą I dyonu liniowego w krakowskim 2 PL, a następnie pełniącym obowiązki dowódcy dyonu tegoż pułku. W marcu 1933 r. awansowany na stopień majora. Był członkiem polskiej delegacji wojskowej, która w maju 1939 r. wyjechała do Francji w celu uzgodnienia wspólnych działań na wypadek wybuchu wojny. Następnie, w roku 1939, pełnił funkcję attaché lotniczego w Paryżu. Franciszek Piniński zmarł w dniu 18.12.1959 w Kanadzie, pochowany został w Saint-Sauveur (Quebec).


Ppłk pil. obs. Franciszek Piniński odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 377, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Polową Odznaką Obserwatora nr 30. Uhonorowany również rumuńską i francuską odznaką pilota.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

H. K. Kujawa, Księga lotników polskich poległych, zamordowanych i zaginionych w latach 1939-1946. T. I. Polegli w kampanii wrześniowej, pomordowani w ZSRR i w innych okolicznościach podczas okupacji, rkps w zbiorach autora.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
S. Pietruski, Lwowskie loty część 2, Lotnictwo z szachownicą nr 2, 2002.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 5 z dn. 05.02.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 28 z dn. 23.12.1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 3 z dn. 29.01.1930 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 3 z dn. 26.03.1931 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 3 z dn. 14.03.1933 r.
Rocznik oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: