Popiel – Sulima Władysław mjr obs. inż.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja June 5, 2017, 6:10 a.m.

Tagi:

Popiel – Sulima Władysław mjr obs. inż.

Urodzony 24.03.1891 r. w Zbydniowie koło Bochni, syn Antoniego i Bronisławy. Był absolwentem Wydziału Rolnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W dniu 16.11.1915 r. został wcielony do wojska austriackiego, służył w 13 PP. Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej w Opawie w 1916 r. walczył na froncie rosyjskim i włoskim jako dowódca plutonu w 13 PP.


Przyjęty do Wojska Polskiego Dekretem Wodza Naczelnego Wojsk Polskich z dnia 1.11.1918 r. Początkowo przydzielony do 13 PP, następnie z dniem 30.11 tego roku został przeniesiony do 1 eskadry krakowskiej (późniejsza 5 EW). W barwach eskadry walczył od 14.01.1919 r. aż do końca wojny polsko–bolszewickiej. Odznaczył się jako doskonały obserwator, często zdarzało się, że startował kilkukrotnie w ciągu dnia. Wielokrotnie udawało mu się nawiązać łączność z odciętymi jednostkami 6 Armii (m. in. w dniach 1-2, 6-8.07.1920 r.). W trakcie walk w okolicach Lwowa, w dniach 17-18.08.1920 r. brał czynny udział w bombardowaniu kawalerii bolszewickiej. Pomimo silnego ostrzału znacznie obniżał lot i celnymi seriami z broni pokładowej zadawał nieprzyjacielowi ciężkie straty.


W lipcu 1920 r. został zatwierdzony warunkowo w stopniu porucznika (z dniem 1.12.1919 r.). Od 9.04.1921 r. pełnił funkcję oficera technicznego w III RPL, od 21.11.1921 r. pracował w OSOL w Toruniu. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych L. 2145 z 1922 r. przyznano mu tytuł i odznakę obserwatora za czas służby w Wojskach Lotniczych. W kwietniu 1924 r. został awansowany na stopień kapitana w korpusie oficerów aeronautycznych. Do listopada 1926 r. służył w 2 PL, następnie otrzymał przydział do 1 PL 11 EL). Przeniesiony w dniu 2.11.1927 r. do Oficerskiej Szkoły Lotnictwa. W grudniu 1927 r. otrzymał tytuł i odznakę pilota (L. 1118). Od dnia 21.03.1928 r. sprawował funkcję referenta w Biurze Ogólnoorganizacyjnym w M.S.Wojsk, a od 5.02.1929 r. służy w 5 PL w Lidzie. W marcu 1933 r. został awansowany na stopień majora. Następnie w końcu 1934 r. został przeniesiony do 2 PL na stanowisko dowódcy oddziału portowego. W roku 1939 został komendantem bazy 2 PL w Krakowie. W czasie mobilizacji sierpniowej (1939 r.), po rozwiązaniu 2 PL i utworzeniu 2 Bazy Lotniczej, mjr Władysław Popiel został jej komendantem.


Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8100, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, a także Polową Odznaką Obserwatora nr 29. Uhonorowany również francuską i łotewską odznaką lotniczą oraz odznaką pilota Królestwa S.H.S.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Rozkazów Wojskowych, Nr 9 z dn. 28.01.1919 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 30 z dn. 11.08.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk, Nr 10 z dn. 12.03.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 26.01.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 32 z dn. 02.04.1924 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 48 z dn. 3.11.1926 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 25 z dn. 31.10.1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 28 z dn. 23.12.1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 2 z dn. 20.01.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 8 z dn. 21.03.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 9 z dn. 27.04.1929 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 19 z dn. 12.12.1929 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 3 z dn. 14.03.1933 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 14 z dn. 22.12.1934 r.
Rocznik oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: