Serdecki Mieczysław ppor. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 18, 2017, 7:46 a.m.

Tagi:

Serdecki Mieczysław ppor. obs.

Urodził się w dniu 12.12.1897 r. w Poznaniu, jako syn Stefana i Joanny. Od początku marca 1916 r. służył w wojsku niemieckim, w 37 PP i z ta formacją walczył na froncie wschodnim oraz zachodnim.


Od dnia 27.12.1918 r. brał udział w powstaniu wielkopolskim. W dniu 12.03.1919 r. rozpoczął szkolenie na kursie obserwatorów w Szkole Lotniczej w Ławicy. Po jego ukończeniu, od dnia 23.04.1919 r. walczył jako obserwator w barwach 14 EW. Wykonywał loty wywiadowcze w kierunkach na Połock, Witebsk i Orszę w trzeciej dekadzie marca 1920 r. Obs. Serdecki szczególnie odznaczył się w akcjach przeciwko konnicy bolszewickiej. W dniu 22.09.1920 r., wraz z pil. Stefanem Niewiteckim, odbył lot wywiadowczy w rejonie Szepietówki. W trakcie wykonywania powierzonego zadania lotnicy napotkali i zaatakowali z niskiego pułapu 3 pułki jazdy z armii Budionnego, znajdujące się na szosie Annopol-Ostróg. Zaciekłym atakiem zadali przeciwnikowi poważne straty w zabitych i rannych. Samolot polskiej załogi został trafiony 14 razy. Mimo postrzału w rękę pil. Niewitecki zdołał doprowadzić maszynę na lotnisko.


Od 16.04.1921 r. służył w Dyonie Zapasowym 3 PL w Poznaniu, w późniejszym czasie został bezterminowo urlopowany. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych L. 2145 z 1922 r. przyznano mu tytuł i odznakę obserwatora za czas służby w Wojskach Lotniczych. W dniu 27.08.1924 r., jako absolwent II Kursu Centralnej Szkoły Podoficerów Lotnictwa nr 2 w Grudziądzu, otrzymał awans na stopień podporucznika w rezerwie, a od 14.11 tegoż roku trafił do Korpusu Oficerów Rezerwy z przydziałem do 4 PL w Toruniu. W listopadzie 1928 r. został przeniesiony (w rezerwie) do 3 PL.


Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 437, Krzyżem Walecznych a także Polową Odznaką Obserwatora nr 73.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Księga pamiątkowa 3-go Pułku Lotniczego 1918-1928, Poznań 1928 (wg tego źródła ppor. Serdecki znajduje się na liście rezerwy 3 PL jeszcze w dn.5.01.1929 r.).
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 26.01.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 85 z dn. 27.08.1924 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 14 z dn. 5.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Rocznik Oficerski Rezerw, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1934.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: