Sieczkowski Józef por. pil. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Aug. 3, 2019, 5:28 p.m.

Tagi:

Sieczkowski Józef por. pil. obs.

Urodzony 5.01.1899 r. w Warszawie, syn Józefa i Zuzanny. W 1915 r. ukończył szkołę handlową i wyjechał do Petersburga, gdzie oddał się pracy w POW. W dniu 1.03.1916 r. powołany został do służby w wojsku carskim i przydzielony do Pawłowskiej Szkoły Junkrów. Po jej ukończeniu (w stopniu chorążego) otrzymał przydział do 196 PP, w którym walczył na froncie niemieckim. W dniu 3.06.1917 r. otrzymał awans na podporucznika.


W dniu 15.04.1919 r. zgłosił się do 4 Dywizji gen. Żeligowskiego i otrzymał przydział do 18 PP. Rok później, dnia 16.04.1920 r. na własną prośbę skierowany został do OSOL. Po ukończeniu kursu, w dniu 7.06.1920 r. został przydzielony jako obserwator do 3 EL. W dniu 9.08.1920 r., wraz z por. Romeyko nawiązał utraconą łączność z 3 DPLeg. W dniu 24.09.1920 otrzymał rozkaz wykonania zwiadu w rejonie Różanek–Zaniemańsk. Zadanie przyszło wykonać mu pod silnym ostrzałem przeciwnika. Mimo tego obniżył lot i dokonał rozpoznania. Oddziałom bolszewickim również odpowiedział ogniem k. m., na lotnisko powrócił samolotem uszkodzonym od pocisków wroga. Następnego dnia odbył lot wywiadowczy sięgając daleko za linie przeciwnika w kierunku na Baranowicze. Po powrocie dostarczył szczegółowych i cennych informacji o ruchach wojsk sowieckich. W dniu 27.09.1920 r. wieczorem, wyleciał na zwiad w kierunku Lidy. Swoje spostrzeżenia zawarł w raporcie, który zrzucił polskim oddziałom znajdującym się w okolicach miasta. Na lotnisku w Białymstoku zameldował się już po zmroku. W trakcie lotu atakował oddziały bolszewickie, jego samolot został ponownie kilkukrotnie trafiony. W okresie od 22.09 - 13.10.1920 r. dokonał 10 lotów wywiadowczo-bojowych.


W październiku 1920 r. będąc w stopniu podporucznika otrzymał prawo noszenia odznaki obserwatora na czas służby w wojskach lotniczych. Po zakończeniu działań wojennych pozostał w eskadrze i do 1922 r. stacjonował w Wilnie. Następnie został awansowany na porucznika (3.05.1922 r.) i przeniesiony do krakowskiego 2 PL, gdzie pełnił funkcję obserwatora w eskadrach 8 i 14. Z dniem 20.12.1922 r. został skierowany do Szkoły Pilotów w Bydgoszczy, następnie w dniu 4.05.1923 r. wstąpił do Wyższej Szkoły Pilotów w Grudziądzu. Niestety szkoły nie ukończył. W trakcie lotu ćwiczebnego na samolocie SPAD doszło do zapalenia się paliwa, na skutek czego por. Sieczkowski uległ silnemu poparzeniu całego ciała. Zmarł w szpitalu w dniu 3.08.1923 r. Pochowany został w Warszawie na Cmentarzu Powązkowskim. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych L. 24752 z 1923 r. otrzymał pośmiertnie tytuł i odznakę pilota wojsk aeronautycznych.


Za bohaterską postawę w czasie ofensywy w okresie od 22.09.1920 - 13.10.1920 r. odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 1624 (i przedstawiony do Virtuti Militari IV klasy), Polową Odznaką Obserwatora oraz włoską odznakę obserwatora.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
E. Tomkowiak, Sieczkowski Józef, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 18 z dn. 28.03.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 48 z dn. 73.11.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: