Sieczkowski Józef por. pil. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 18, 2017, 12:18 p.m.

Tagi:

Sieczkowski Józef por. pil. obs.

Urodzony 5.01.1899 r. w Warszawie, syn Józefa i Zuzanny. W 1915 r. ukończył szkołę handlową i wyjechał do Petersburga, gdzie oddał się pracy w POW. W dniu 1.03.1916 r. powołany został do służby w wojsku carskim i przydzielony do Pawłowskiej Szkoły Junkrów. Po jej ukończeniu (w stopniu chorążego) otrzymał przydział do 196 PP, w którym walczył na froncie niemieckim. W dniu 3.06.1917 r. otrzymał awans na podporucznika.


W dniu 15.04.1919 r. zgłosił się do 4 Dywizji gen. Żeligowskiego i otrzymał przydział do 18 PP. Rok później, dnia 16.04.1920 r. na własną prośbę skierowany został do OSOL. Po ukończeniu kursu, w dniu 7.06.1920 r. został przydzielony jako obserwator do 3 EL. W dniu 9.08.1920 r., wraz z por. Romeyko nawiązał utraconą łączność z 3 DPLeg. W dniu 24.09.1920 otrzymał rozkaz wykonania zwiadu w rejonie Różanek–Zaniemańsk. Zadanie przyszło wykonać mu pod silnym ostrzałem przeciwnika. Mimo tego obniżył lot i dokonał rozpoznania. Oddziałom bolszewickim również odpowiedział ogniem k. m., na lotnisko powrócił samolotem uszkodzonym od pocisków wroga. Następnego dnia odbył lot wywiadowczy sięgając daleko za linie przeciwnika w kierunku na Baranowicze. Po powrocie dostarczył szczegółowych i cennych informacji o ruchach wojsk sowieckich. W dniu 27.09.1920 r. wieczorem, wyleciał na zwiad w kierunku Lidy. Swoje spostrzeżenia zawarł w raporcie, który zrzucił polskim oddziałom znajdującym się w okolicach miasta. Na lotnisku w Białymstoku zameldował się już po zmroku. W trakcie lotu atakował oddziały bolszewickie, jego samolot został ponownie kilkukrotnie trafiony. W okresie od 22.09 - 13.10.1920 r. dokonał 10 lotów wywiadowczo-bojowych.


W październiku 1920 r. będąc w stopniu podporucznika otrzymał prawo noszenia odznaki obserwatora na czas służby w wojskach lotniczych. Po zakończeniu działań wojennych pozostał w eskadrze i do 1922 r. stacjonował w Wilnie. Następnie został awansowany na porucznika (3.05.1922 r.) i przeniesiony do krakowskiego 2 PL, gdzie pełnił funkcję obserwatora w eskadrach 8 i 14. Z dniem 20.12.1922 r. został skierowany do Szkoły Pilotów w Bydgoszczy, następnie w dniu 4.05.1923 r. wstąpił do Wyższej Szkoły Pilotów w Grudziądzu. Niestety szkoły nie ukończył. W trakcie lotu ćwiczebnego na samolocie SPAD doszło do zapalenia się paliwa, na skutek czego por. Sieczkowski uległ silnemu poparzeniu całego ciała. Zmarł w szpitalu w dniu 3.08.1923 r. Pochowany został w Warszawie na cmentarzu powązkowskim. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych L. 24752 z 1923 r. otrzymał pośmiertnie tytuł i odznakę pilota wojsk aeronautycznych.


Za bohaterską postawę w czasie ofensywy w okresie od 22.09.1920 - 13.10.1920 r. odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 1624 (i przedstawiony do Virtuti Militari IV klasy), Polową Odznaką Obserwatora oraz włoską odznakę obserwatora.

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
E. Tomkowiak, Sieczkowski Józef, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 18 z dn. 28.03.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 48 z dn. 73.11.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.

Zobacz podobne artykuły: