Szczepański Kazimierz Ludwik por. pil. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Nov. 13, 2018, 4:23 p.m.

Tagi:

Szczepański Kazimierz Ludwik por. pil. obs.

Urodzony 10.03.1898 r. w Krakowie, syn Kazimierza i Józefy. We Lwowie ukończył szkołę elementarną oraz średnią, maturę uzyskał w Białej Krakowskiej. W dniu 30.11.1916 r. wstąpił do Legionów Polskich i przydzielony został do 5 PP. W szeregach legionowych przebywał do 25.02.1917 r. a po ich rozwiązaniu odbywał praktykę w kopalni „Kazimierz”.


W dniu 30.01.1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Skierowany został do Szkoły Obserwatorów Lotniczych w Poznaniu, którą ukończył 27.06.1919 r. Przydzielony został w stopniu sierżanta do 3 EWlkp (późniejsza 14 EW), a następnie do 1 EWlkp (późniejsza 12 EW). W dniu 8.05.1920 r. do lotu bojowego wystartowały dwa rozpoznawcze samoloty typu DFW C V. Załogę jednego z nich stanowił plut. pil. Władysław Bartkowiak oraz sierż. obs. Kazimierz Szczepański. Rozpoznawcze płatowce z 14 EW otrzymały osłonę w postaci dwóch myśliwskich SPAD-ów VII z 19 EM. Podczas lotu lotnicy pogubili się w gęstych chmurach, w wyniku czego rozpoznawcze DFW pozostały bez wsparcia myśliwców. W trakcie powrotu z misji samolot Bartkowiaka i Szczepańskiego został zaatakowany przez dwa bolszewickie Nieuporty. Pomimo zdecydowanej przewagi przeciwnika, polskiej załodze udało się powrócić szczęśliwie na lotnisko. W trakcie służby wykonał wiele brawurowych lotów wywiadowczo-bojowych. W trakcie jednego z nich uległ wypadkowi, w wyniku którego złamał w dwóch miejscach nogę, zmiażdżył nos, usta i odniósł obrażenia na całym ciele. Raport z odbytego lotu złożył, mimo bólu, tuż po odzyskaniu przytomności w samochodzie sanitarnym. Brał udział w ataku na sowiecki pociąg pancerny na stacji Krupki w dniu 18.04.1920 r. W dniu 17.08.1920 r. wykonał lot wywiadowczy wraz z pil. Wacławem Iwaszkiewiczem, którego celem było wytropienie cofających się bolszewików na drodze Włocławek–Bieżuń. Pomimo silnego ostrzału z ziemi obs. Szczepański nakazał pilotowi utrzymać pułap około 400 m, a sam przystąpił do bombardowania i ostrzału wroga, zadając mu ciężkie straty. W dniu 21.10.1920 r. lecąc w kierunku Grodna został zraniony w powietrzu, pomimo tego wywiązał się z powierzonego mu zadania i po powrocie zdał szczegółowy raport sytuacyjny.


Po zakończeniu wojny z bolszewikami służył w 1 PL w Warszawie. Wykonał do celów pomiarowych ogromną pracę polegającą na fotografowaniu z powietrza Wisły na odcinku od Sandomierza do Torunia, większość zdjęć robił zwykłym aparatem ręcznym. W tym celu również zimą, podczas ciężkich mrozów odbywał wraz z pil. Ludwikiem Patalasem codzienne loty trzygodzinne. Równolegle ze służbą w 1 PL podjął studia zaoczne na Politechnice Warszawskiej. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych L. 2145 z 1922 r. przyznano mu tytuł i odznakę obserwatora za czas służby w Wojskach Lotniczych. W marcu 1923 r. został skierowany do Wyższej Szkoły Pilotów, po ukończeniu której rozpoczął służbę w 7 EM. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wojskowych L. 24752 z 1923 r. otrzymał tytuł i odznakę pilota wojsk aeronautycznych. Zginął śmiercią lotnika w dniu 13.11.1923 r., pochowany został na warszawskich Powązkach.


Por. pil. obs. Kazimierz Szczepański za wybitne czyny bojowe i odwagę odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 4424, Polową Odznaką Obserwatora oraz Krzyżem Walecznych.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
Ł. Łydżba, Majowe boje 19. Eskadry, Lotnictwo z szachownicą nr 14, 2005.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 26.01.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 38 z dn. 10.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 48 z dn. 73.11.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: