Tereszczenko Jerzy kpt. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 20, 2017, 8:18 a.m.

Tagi:

Tereszczenko Jerzy kpt. obs.

Urodzony 25.12.1896 r. w Kijowie, syn Józefa i Marii. W dniu 20.10.1916 r. wstąpił do wojska carskiego. Na froncie walczył w 20 moździerzowym dywizjonie artyleryjskim. Na początku czerwca 1917 r. skierowany został do Szkoły Lotników i Obserwatorów w Dźwińsku. Od 7.12.1917 r. służył w III Korpusie Polskim na Wschodzie.


Do Wojska Polskiego wstąpił w dniu 15.02.1919 r., od 3.03.1919 r. służył w 3 EW i w jej składzie pozostał do końca wojny z bolszewikami. W dniu 19.04.1920 r. wraz w ppor. Krzyczkowskim wykonał ryzykowny lot wywiadowcy z połączony z bombardowaniem stacji kolejowej w Kijowie. Ogólny dystans do pokonania wynosił około 600 km, prawie w całości nad terytorium opanowanym przez wroga, ponadto istniało ryzyko, że silnik nie wytrzyma obciążenia na tak długiej trasie. Zarówno wywiadowczy jak i niszczycielski etap lotu został wykonany wzorowo. Polska załoga będąc już nad Kijowem zrzuciła ładunek bomb niszcząc tory kolejowe, unieruchamiając lokomotywę pociągu pancernego na cały tydzień. Po bombardowaniu lotnicy ostrzelali z broni pokładowej stację kolejową oraz oddziały sowieckie w jej pobliżu. Przeciwnik zaciekle się bronił, jednakże podziurawiony od kul polski samolot szczęśliwie powrócił na lotnisko w Starokonstantynowie. W dniu 9.05.1920 r. startował na akcję trzykrotnie, brał udział w wyparciu wroga z przyczółka mostowego w Kijowie oraz w zdobyciu miejscowości Darnicy oraz Brewarew. Podczas ofensywy kijowskiej wykonał 16 lotów bojowych, w trakcie jednego z nich, współpracując z piechotą, skupił na sobie uwagę i ogień dwóch pociągów pancernych wroga, dzięki czemu polska piechota zdołała bezpiecznie podejść aż do samej stacji Darnice.


W październiku 1920 r., będąc w stopniu porucznika otrzymał tytuł i odznakę obserwatora na czas służby w wojskach lotniczych. Dekretem L. 2567 z 19.01.1921 r. został zatwierdzony w stopniu porucznika (z dniem 1.04.1920 r.). Pełnił funkcję kierownika Sekcji II Technicznej w Szefostwie Lotnictwa NDWP. Po zakończeniu wojny służył w 1 PL, w dniu 1.08.1921 r. podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W tym czasie uległ wypadkowi lotniczemu w dniu 23.07.1923 r. i już nigdy nie powrócił do latania. W sierpniu 1924 r. przeniesiony został w stan spoczynku. Pod koniec 1925 r. ukończył studia prawnicze. Od czerwca 1930 r. pracował jak adwokat w Warszawie. Kpt. obs. Jerzy Tereszczenko zmarł dnia 19.02.1969 r.


Za poświęcenie i odwagę podczas wojny z Sowietami odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 2555, Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości a także Polową Odznaką Obserwatora nr 61.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
T. Matuszak, Organizacja Szefostwa Lotnictwa Naczelnego Dowództwa WP w latach 1919-1920 w świetle akt Centralnego Archiwum Wojskowego, Nr 19 z 1996 r.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Rozkazów Wojskowych, Nr 22 z dn. 32.03.1919 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 9 z dn. 13.03.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 5 z dn. 05.02.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 43 z dn. 11.11.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Rocznik Oficerski Rezerw, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1934.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: