Wojciechowski Józef kpt. pil. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja June 29, 2018, 7:45 p.m.

Tagi:

Wojciechowski Józef kpt. pil. obs.

Urodzony 19.03.1898 r. we Lwowie. W okresie wojny z bolszewikami walczył jako obserwator w barwach 5 EW. Szczególnie odznaczył się w dniach 16–18.08.1920 r., kiedy to wykonywał po kilka lotów dziennie. Celnie obrzucając bombami i ostrzeliwując z broni pokładowej zadawał ciężkie straty bolszewikom oraz przyczynił się do wielu sukcesów wojsk polskich na polu walki. W październiku 1920 r. będąc w stopniu podporucznika otrzymał tytuł i odznakę obserwatora na czas służby w wojskach lotniczych.


W okresie od grudnia 1920 r. do lutego roku następnego dowodził 5 EW. Po wojnie z Sowietami pozostał w lotnictwie, jako dowódca 3 EW w 3 PL. Awansowany na stopień kapitana w grudniu 1924 r. (z dniem 15.08.1924 r.). Od stycznia 1929 r. był komendantem parku w 2 PL w Krakowie. W marcu 1930 r. został przeniesiony z 2 PL do 6 PL (został dowódcą 61 EL). Rok później został dowódcą 63 Eskadry Obserwacyjnej (dalej EO), a w 1933 r. ponownie wrócił do 61 EL.


Niedługo po wybuchu II Wojny Światowej znalazł się w Wielkiej Brytanii. Przydzielony został do 1 Aircraft Delivery Unit w Chartumie (Jednostka Transportu Pomocniczego w Sudanie). W dniu 30.06.1943 r. będąc pasażerem w trakcie lotu transportowego na samolocie typu Lockheed Hudson zginął wraz z całą załogą przy podejściu do lądowania. Kapitan Wojciechowski pochowany został na cmentarzu w Chartumie.

Za okres walk z bolszewikami odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 260, Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Obserwatora nr 32.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

O. Cumft, H. K. Kujawa, Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946, Warszawa 1989.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
W. Sankowski, Ławica lat dwudziestych część 1 okres 1921-1924, Lotnictwo z szachownicą nr 2, 2002.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 131 z dn. 17.12.1924 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 8 z dn. 31.03.1930 r.
Rocznik oficerski 1924, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1924.
Rocznik Oficerski 1932, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1932.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: