Błażeński (Błażyński) Alojzy Władysław kpt. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Aug. 30, 2018, 4:04 p.m.

Tagi:

Błażeński (Błażyński) Alojzy Władysław kpt. pil.

Urodzony 30.08.1898 r. w Dąbrówce (okolice Starogardu), syn Franciszka i Bronisławy. Wraz z rodziną przeniósł się do Bydgoszczy, gdzie ukończył Seminarium Nauczycielskie, następnie przez rok odbywał praktykę w fabryce. W dniu 22.11.1915 r. powołany został do wojska niemieckiego. Po odbyciu szkolenia w Grudziądzu przydzielony został jako mechanik lotniczy do 222 EL stacjonującej na froncie zachodnim. Z 222 eskadry przeniesiony został do 22 EM, w której pozostał do stycznia 1917 r. Powrócił do Bydgoszczy i dalej służył jako mechanik na tamtejszym lotnisku. W styczniu 1918 r, skierowany został do Szkoły Budowy Maszyn w Altenburgu. W lipcu tegoż roku dostał przeniesienie do eskadry niszczycielskiej, gdzie był mechanikiem pokładowym. W kwietniu 1919 r. ponownie został wcielony do EL w Bydgoszczy. Dnia 9.06.1919 r. uciekł samolotem z bydgoskiego lotniska i udało mu się dotrzeć na Ławicę.


Niedługo po przedostaniu się na Wielkopolskę wstąpił do Wojska Polskiego (dnia 11.06.1919 r.). Po ukończeniu Szkoły Pilotów w Ławicy, w dniu 25.05.1920 r. przydzielony został do 12 EW, w składzie której wyruszył na front. W dniu 11.08.1920 r. otrzymał tytuł oraz odznakę pilota nr 94. Tego samego dnia (będąc stopniu podchorążego), w trakcie lotu zwiadowczego natknął się w okolicy Makowa na tabory bolszewickie, które celnie zbombardował zadając spore straty. Następnego dnia ostrzelał z k. m. ciągnące kolumny nieprzyjacielskie. Dnia następnego pomimo silnego ostrzału z ziemi uniemożliwił przeprawę kawalerii bolszewickiej przez rzekę Bug. Jego brawurowe ataki przyniosły nieprzyjacielowi ciężkie straty. W dniu 13 sierpnia został zestrzelony w rejonie Działdowa i dostał się do niewoli. Po upływie tygodnia udało mu się zbiec. Po dotarciu do polskich pozycji przekazał ważne informacje na temat lokalizacji i sił przeciwnika. Awans na stopień podporucznika oraz prawo noszenia odznaki pilota uzyskał w październiku 1920 r.


Po wojnie polsko–bolszewickiej dostał przydział do 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu (w warsztatach tegoż pułku wykonał amatorską konstrukcję szybowca „Polon”), a od 1923 r. pełnił funkcję instruktora i wykładowcy w Szkole Mechaników Lotniczych w Bydgoszczy. Od 1928 r. służył we Lwowie w 6 Pułku Lotniczym, gdzie przez dwa lata był dowódcą 61 Eskadry Liniowej. Następnie został przydzielony do Oddziału Służby Lotnictwa. W 1930 r. mianowany dowódcą plutonu podchorążych oraz wykładowcą Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy. W tym też roku otrzymał stopień kapitański. Kpt. Błażeński po 1930 r. był również komendantem Szkoły Podoficerskiej Mechaników (zastępstwo), kierownikiem warsztatów szkolnych, wykładowcą w Szkole Podoficerów Specjalistów Lotnictwa (Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy) oraz Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy. W dniu 3.09.1934 r. w Bydgoszczy odebrał sobie życie.


Za wybitne zasługi w okresie wojny polsko–bolszewickiej kpt. pil. Alojzy Błażeński został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari nr 4926, Polową Odznaką Pilota oraz Krzyżem Walecznych.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
W. Sankowski, Ławica lat dwudziestych część 1 okres 1921-1924, „Lotnictwo z szachownicą” nr 2, 2002.
E. Tomkowiak, Błażeński Alojzy,[w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 28 z dn. 19.08.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 30 z dn. 19.05.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 14 z dn. 5.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 8 z dn. 22.06.1933 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 2 z dn. 21.03.1935 r.
Rocznik Oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.
Rocznik Oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928.
Rocznik Oficerski 1932, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1932 (źródło to podaje, że urodził się 31.08.1898 r.)Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: