Chramiec Andrzej ppłk. pil. inż.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Nov. 26, 2018, 2:33 p.m.

Tagi:

Chramiec Andrzej ppłk. pil. inż.

Urodzony 26.03.1892 r. w Zakopanem, syn Andrzeja i Jadwigi. Maturę uzyskał w Wyższej Szkole Realnej w Krakowie w 1909 r. Na studia wyjechał do Francji, studiował w Instytucie Elektrycznym i Mechanicznym w Lancy.


W dniu 25.05.1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego i przydzielony został do 5 EL. Początkowo, po odbytym przeszkoleniu służył jako obserwator, późniejszym czasie również jako pilot. W maju 1921 r. dostał przeniesienie do 12 EW. W trakcie trwania wojny polsko–bolszewickiej wykonał 34 loty bojowe w łącznym wymiarze 54 godzin. Odznaczył się w walkach przeciwko konnicy bolszewickiej, a także brał udział w zwalczaniu pociągów pancernych (czerwiec 1920 r.).


Rozkazem L. 2145 z 1922 r. przyznano mu tytuł i odznakę pilota za czas służby w Wojskach Lotniczych. Awans na stopień kapitana otrzymał 8.05.1922 r., a na stopień majora w grudniu 1924 r. (z dniem 15.08.1924 r.). Będąc w 1 PL został odkomenderowany do Wyższej Szkoły Lotniczej w Paryżu. Od 15.01.1925 r. pracował w Centralnych Zakładach Lotniczych (dalej CZL). Dnia 25.03.1925 został dowódcą eskadry doświadczalno–treningowo–transportowej. Od dnia 20.05 tegoż roku przydzielono go do Departamentu IV Żeglugi Powietrznej na stanowisko pełniącego obowiązki Szefa Wydziału Zaopatrzenia. Następnie, z dniem 1.03.1926 r. został przydzielony do Polskiej Misji Wojskowej Zakupów w Paryżu w charakterze odbiorcy materiałów lotniczych. W roku 1926 Andrzej Chramiec został przeniesiony do kadry oficerów lotnictwa. W lipcu 1927 roku otrzymał przydział do Departamentu Lotnictwa M.S.Wojsk., a w grudniu tegoż roku został przydzielony do Instytutu Badań Technicznych Lotnictwa. W roku 1928 ukończył Ecole Superieure de l’Aeronautique el de Construction Mechanique w Paryżu i uzyskał dyplom inżyniera lotnictwa. W listopadzie 1928 r. został przeniesiony służbowo do Komisji Nadzoru Technicznego. W marcu 1932 r. został przeniesiony do Instytutu Badań Technicznych Lotnictwa na stanowisko kierownika stacji płatowcowej. W czerwcu 1935 r. otrzymał awans na stopień podpułkownika (z dniem 1.01.1935 r.). Od 18.08.1937 r. został mianowany attache lotniczym, wojskowym i morskim przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Ppłk Andrzej Chramiec zmarł na emigracji w dniu 14.02.1985 r.


Ppłk Chramiec odznaczony został m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8113, Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Pilota nr 23. Otrzymał także czechosłowacką i rumuńską odznakę pilota.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
H. Kujawa, Księga lotników polskich poległych, zamordowanych i zaginionych w latach 1939-1946. T. I. Polegli w kampanii wrześniowej, pomordowani w ZSRR i w innych okolicznościach podczas okupacji, rkps w zbiorach autora.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
K. Sławiński, Lotnisko Mokotowskie w Warszawie, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1981.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 10 z 12.03.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 26.01.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 131 z dn. 17.12.1924 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 8 z dn. 23.01.1925 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 91 z dn. 9.09.1925 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 27.03.1926 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 42 z dn. 11.10.1926 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 19 z dn. 22.07.1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 28 z dnb. 23.12 1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 11 z dn. 24.07.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 14 z dn. 5.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 19 z dn. 12.12.1929 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 2 z dn. 19.03.1931 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 6 z dn. 23.03.1932 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 9 z dn. 28.06.1935 r.
Rocznik Oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.
Rocznik Oficerski 1932, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1932.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: