Dziembowski Adam Jerzy kpt. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja March 17, 2018, 5:20 p.m.

Tagi:

Dziembowski Adam Jerzy kpt. pil.

Urodzony 17.03.1892 r. w Poznaniu, syn Zygmunta i Walentyny. Ukończył gimnazjum humanistyczne oraz 4 semestry na poznańskiej politechnice. W dniu 18.08.1914 r. powołany został do służby w wojsku niemieckim. W trakcie I Wojny Światowej służył m.in. w 5 baonie trenów poznańskich, oddziale zaopatrującym w amunicję. Od 14.07.1916 r. był tłumaczem w stacji nasłuchu telefonicznego. Pod koniec października 1917 r. skierowany został na przeszkolenie lotnicze do Altenburga, później do Poznania i Warszawy. Od dnia 17.09.1918 r. był pilotem w 281 eskadrze walczącej na froncie zachodnim.


Do wojska wielkopolskiego wstąpił na ochotnika w dniu 1.01.1919 r. Dnia 18.01.1919 r. został dowódcą Stacji Lotniczej Ławica (po Wiktorze Pniewskim). Od dnia 25.05.1919 r. dowodził 4 Wielkopolską Eskadrą Bojową (późniejszą 15 EM). Odznakę pilota wraz z przysługującym tytułem porucznika pilota otrzymał w październiku 1920 r. Pil. Dziembowski brał udział we wszystkich lotach drużynowych eskadry. Jako dowódca i pilot 15 EM wsławił się brawurowymi atakami szturmowymi wymierzonymi przeciwko oddziałom bolszewickim, szczególnie w dniach 15-16.08.1920 r. Wówczas to wyleciał z zadaniem zaatakowania sowieckiej kawalerii przeprawiającej się przez Bug w rejonie Busk-Drewlany. Najpierw ogniem k.m. zaatakował oddział liczący 1000 jeźdźców oraz kolumnę taborów, następnie rozproszył oddział sowiecki próbujący naprawić zerwany przez polskich saperów most. Jedynie w dniu 17 sierpnia wykonał aż 4 loty szturmowe.


Po zakończeniu działań wojennych służył w Dyonie Zapasowym 3 PL w Poznaniu. W dniu 9.05.1922 r. został przeniesiony do rezerwy. W marcu 1925 r. został przeniesiony (w korpusie oficerów rezerwowych) do 4 PL. Po odejściu do cywila założył fabrykę tlenu w Bydgoszczy. Kpt. Dziembowski zmarł 23.12.1965 r.


Za czyny bojowe w czasie wojny 1918-1920 kpt. pil. Adam Dziembowski oznaczony został m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 463, Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Pilota nr 79.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Księga pamiątkowa 3-go Pułku Lotniczego 1918-1928, Poznań 1928.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
Ł. Łydżba, Fokkery w obronie Lwowa, Lotnictwo z szachownicą nr 31, 2009.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 25 z dn. 3.03.1925 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 12 z dn. 26.10.1933 r. (sprostowanie imion).
Rocznik Oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.
Rocznik Oficerski Rezerw, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1934.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: