Gallus Bolesław por. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja June 28, 2017, 6:45 a.m.

Tagi:

Gallus Bolesław por. pil.

Urodzony 17.05.1891 r. w Jelonkach, syn Franciszka i Leokadii. W dniu 12.10.1911 r. wcielony został do wojska niemieckiego i służył kolejno w 4, 5 oraz 7 Pułku Artylerii Ciężkiej. Od maja do października 1918 r. przebywał w Szkole Lotniczej w Poznaniu.


Walczył w szeregach powstańców wielkopolskich, w dniu 21.01.1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Dnia 6.10.1919 r. ukończył Szkołę Pilotów w Ławicy, po czym przydzielony został do 1 EWlkp (12 EW). W trakcie trwania wojny polsko – bolszewickiej odbył ponad 100 lotów bojowych (głównie z mjr. obs. Maksymilianem Kowalewskim). Zasłynął brawurowymi atakami na oddziały bolszewickie, często pod silnym ostrzałem z ziemi (17-18.08.1920 r. w rejonie Działdowa). Brał również udział w niezwykle niebezpiecznych lotach nocnych, podczas których bombardował infrastrukturę wroga (nocne bombardowanie dworca kolejowego w Rohaczewie).


Od dnia 28.02.1921 r. przebywał w Szkole Pilotów w Bydgoszczy, którą ukończył w grudniu 1922 r. Przeniesiony został do 1 PL w Warszawie, z przydziałem do OSOL. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych L. 2145 z 1922 r. przyznano mu tytuł i odznakę pilota na czas służby w Wojskach Lotniczych. W marcu 1924 awansowany został na porucznika i otrzymał przeniesienie do 4 PL w Toruniu gdzie pełnił funkcję komendanta portu, w późniejszym czasie był pilotem w 42 EW. W tym samym roku został przemianowany na oficera zawodowego (z dniem 1 lipca) i odbył kurs strzelania i bombardowania w Biedrusku. Od dnia 15.05.1928 r. był oficerem technicznym w Lotniczej Szkole Bombardowania i Strzelania w Grudziądzu. W stan spoczynku przeszedł 30.11.1930 r. Po zakończeniu II wojny światowej wrócił do Torunia.


Odznaczony został m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8074, Krzyżem Walecznych, Polową Odznaką Pilota nr 57, a ponadto Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918 – 1921 i Medalem X - lecia Odzyskania Niepodległości.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

M. Kowalewski, Pierwszy lot nocny frontowy 1. Wielkopolskiej Eskadry (12. linjowej), [w:] Księga pamiątkowa 3-go Pułku Lotniczego 1918-1928, Poznań 1928.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
Ł. Łydżba, Szkolnictwo lotnicze na Ławicy cz. 1., Lotnictwo z szachownicą Nr 12, 2005.
T. Ruciński, Lotnisko w Grudziądzu część 2, Lotnictwo z szachownicą nr 38, 2010.
K. Sławiński, Lotnisko toruńskie 1920-1945, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1983.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 26.01.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., nr 85 z dn. 27.08.1924 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Rozkazów Wojskowych, Nr 50 z dn. 20.05.1924 r.
Rocznik Oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928.
Rocznik Oficerski Rezerw, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1934.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: