Giedgowd (Gedgowd) Ignacy kpt. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja June 7, 2017, 10:16 a.m.

Tagi:

Giedgowd (Gedgowd) Ignacy kpt. pil.

Urodzony 1.02.1897 r. w Popłuszczach na Litwie, syn Władysława i Gabrieli. Od 1.08.1915 r. służył w wojsku carskim, w 185 PP. Po ukończeniu szkoły oficerskiej walczył kolejno w 155, 35, 455 i 293 PP.


Od dnia 15.11.1918 r. służył w polskich oddziałach w Murmańsku. W dniu 15.02.1919 r. znalazł się we Francji i wstąpił do Armii gen. Hallera. Po ukończeniu kursu pilotażu w Istres, dnia 15.10.1919 r. powrócił do Polski, następnie przydzielony został do 10 EW, w składzie której od 24.04.1920 r. walczył na froncie. Podczas swej służby odznaczył się przy brawurowym zwalczaniu bolszewików w trakcie przeprawy przez Dniepr. Dnia 10.06.1920 r. zaatakował wrogi balon na uwięzi, który poważnie uszkodził. W dniu 15.10.1920 w niezwykle trudnych warunkach atmosferycznych i braku terenu do lądowania dostarczył rozkazy operacyjne do I Dywizji Legionów. W trakcie swej służby w eskadrze wykonał 34 loty bojowe o łącznym czasie trwania około 50 h., podczas których zrzucono 1400 kg bomb i wystrzelono 9000 pocisków. Jego samolot został 16 razy trafiony.


Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12.03.1921 r., będąc w stopniu podporucznika, otrzymał prawo noszenia odznaki pilota wraz z przysługującym tytułem. Od 20.04.1922 r. służył w 1 PL w Warszawie, gdzie od 21.05.1925 r. był dowódcą eskadry treningowej. W roku 1923 zwyciężył zawody lotnicze „Lot okrężny o puchar Ministra Spraw Wojskowych” organizowane na Lotnisku Mokotowskim. W kwietniu 1924 roku został awansowany na stopień kapitana w korpusie oficerów aeronautycznych. W sierpniu 1928 r. sprowadził do Polski pierwszy z dwóch samolotów Fokker zakupionych w Holandii. W lipcu 1929 r. został przeniesiony do kadry oficerów lotnictwa z jednoczesnym przydziałem do Wojskowych Zakładów Zaopatrzenia Aeronautyki. W październiku 1930 r. brał udział w III Krajowym Konkursie Awionetek. Był wielokrotnym uczestnikiem krajowych turniejów lotniczych. Kpt. pil. Ignacy Giedgowd zmarł 25.01.1974 r. w Kanadzie.


Odznaczony został m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 362, Orderem Odrodzenia Polski 5 klasy, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Gwiazdy Rumunii, Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej, a także Polową Odznaką Pilota nr 39.

Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
K. Sławiński, Lotnisko Mokotowskie w Warszawie, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1981.
K. Sławiński, Lotnisko toruńskie 1920-1945, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1983.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 10 z dn. 12.03.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 75 z dn. 06.12.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 32 z dn. 02.04.1924 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 11 z dn. 6.07.1929 r.
Rocznik Oficerski 1924, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1924.
Rocznik Oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928.
Rocznik Oficerski 1932, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1932.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: