Lepszy Bolesław Adam por. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 3, 2017, 5:07 p.m.

Tagi:

Lepszy Bolesław Adam por. pil.

Urodzony 10.06.1888 r. w Krakowie, syn Leonarda i Karoliny. Maturę uzyskał w krakowskim gimnazjum. Od dnia 10.10.1913 r. służył w wojsku austro–węgierskim, w 1 PP. W okresie od 15.05.1915 r. do 1.01.1916 r. pełnił funkcję oficera technicznego w lotnictwie. W późniejszym czasie skierowany został do oficerskiej szkoły obserwatorów lotniczych, po ukończeniu której (w październiku 1918 r.) walczył w Tiranie w barwach 6 kompanii lotniczej.


Do Wojska Polskiego wstąpił 14.11.1918 r. i przydzielony został do 5 EW jako obserwator. Po odbytym przeszkoleniu został pilotem (od sierpnia 1919 r.). W dniu 27.05.1920 został ranny w głowę i leczył się w Krakowie. Z uwagi na zbliżające się wojska bolszewickie przerwał kurację i zgłosił się do służby frontowej. W okresie od 1-20.08.1920 r. wykonał znaczną liczbę lotów zwalczając oddziały sowieckie.


Dekretem L. 2567 z 19.01.1921 r. został zatwierdzony w stopniu porucznika (z dniem 1.04.1920 r.). Od lutego 1921 r. służył w 6 EW, natomiast 8 sierpnia tegoż roku został zdemobilizowany, pozostając w rezerwie 2 PL. Rozkazem L. 2145 z 1922 r. przyznano mu tytuł i odznakę pilota za czas służby w Wojskach Lotniczych. Do pospolitego ruszenia przeniesiony został w dniu 31.12.1938 r.


Odznaczony został m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 475, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie) oraz Polową Odznaką Pilota nr 87.

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
S. Pietruski, Lwowskie loty część2, Lotnictwo z szachownicą nr 2, 2002.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Rozkazów Wojskowych, Nr 9 z dn. 28.01.1919 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk, Nr 5 z 05.02.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 23.11.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 26.01.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Rocznik Oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.
Rocznik Oficerski Rezerw, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1934.

Zobacz podobne artykuły: