Lepszy Bolesław Adam por. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja June 9, 2018, 4:54 p.m.

Tagi:

Lepszy Bolesław Adam por. pil.

Urodzony 10.06.1888 r. w Krakowie, syn Leonarda i Karoliny. Maturę uzyskał w krakowskim gimnazjum. Od dnia 10.10.1913 r. służył w wojsku austro–węgierskim, w 1 PP. W okresie od 15.05.1915 r. do 1.01.1916 r. pełnił funkcję oficera technicznego w lotnictwie. W późniejszym czasie skierowany został do oficerskiej szkoły obserwatorów lotniczych, po ukończeniu której (w październiku 1918 r.) walczył w Tiranie w barwach 6 kompanii lotniczej.


Do Wojska Polskiego wstąpił 14.11.1918 r. i przydzielony został do 5 EW jako obserwator. Po odbytym przeszkoleniu został pilotem (od sierpnia 1919 r.). W dniu 27.05.1920 został ranny w głowę i leczył się w Krakowie. Z uwagi na zbliżające się wojska bolszewickie przerwał kurację i zgłosił się do służby frontowej. W okresie od 1-20.08.1920 r. wykonał znaczną liczbę lotów zwalczając oddziały sowieckie.


Dekretem L. 2567 z 19.01.1921 r. został zatwierdzony w stopniu porucznika (z dniem 1.04.1920 r.). Od lutego 1921 r. służył w 6 EW, natomiast 8 sierpnia tegoż roku został zdemobilizowany, pozostając w rezerwie 2 PL. Rozkazem L. 2145 z 1922 r. przyznano mu tytuł i odznakę pilota za czas służby w Wojskach Lotniczych. Do pospolitego ruszenia przeniesiony został w dniu 31.12.1938 r.


Bolesław Adam Lepszy odznaczony został m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 475, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie) oraz Polową Odznaką Pilota nr 87.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
S. Pietruski, Lwowskie loty część2, Lotnictwo z szachownicą nr 2, 2002.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Rozkazów Wojskowych, Nr 9 z dn. 28.01.1919 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk, Nr 5 z 05.02.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 23.11.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 26.01.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Rocznik Oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.
Rocznik Oficerski Rezerw, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1934.


Fotografie:
facebook.com/Lepszy-Lotnik-169312479849883/Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: