Mühlnickel (Mühlnikiel*) Józef plut. pchor. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja June 23, 2018, 12:05 p.m.

Tagi:

Mühlnickel (Mühlnikiel*) Józef plut. pchor. pil.

Urodzony 26.02.1897 r. w Nekli, syn Franciszka i Katarzyny. W dniu 16.12.1914 r. powołany został do wojska niemieckiego. W trakcie swej służby ukończył kurs rusznikarza w Döberitz oraz kurs pilotażu w miejscowości Gotha w Saksonii. Po odbytych szkoleniach skierowany został do walki na froncie zachodnim. Po zakończeniu I Wojny Światowej został zwolniony z wojska niemieckiego w dniu 9.12.1918 r.


Powrócił do Poznania, gdzie rozpoczął pracę na kolei. Brał udział w walkach w powstaniu wielkopolskim, następnie skierowany został do 2 EWlkp. Później służył w barwach 3 EWlkp. (późniejszej 14 EW). W trakcie działań wojennych brał udział m.in. w walkach w Galicji, pod Borysowem, Zamościem i Hrubieszowem. Odznaczył się w długich lotach wywiadowczych oraz w zwalczaniu piechoty i kawalerii bolszewickiej (wraz z por. obs. Kulikowskim w dniu 22.09.1920 r. w rejonie Zwiahla). Kilkukrotnie zdarzyło się, że nieprzyjaciel celnym ogniem uszkodził jego płatowiec zmuszając go do przymusowego lądowania. Zawsze jednak udało mu się dolecieć na polską stronę frontu.


Był on pierwszym, obok sierż. obs. Tadeusza Kostro, polskim lotnikiem, który z powietrza zobaczył toruńskie lotnisko. Wraz z sierż. Kostro odbył pierwszy lot Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej nad Toruniem zrzucając ulotki z informacją dla mieszkańców, by czynili przygotowania do przyjęcia polskich władz i polskiego wojska oraz apelem, aby pilnowali by wycofujący się Niemcy nie wywozili do Rzeszy urządzeń i innych dóbr stanowiących polska własność. W dniu 20.11.1920 r. na własną prośbę został przeniesiony do cywila, otrzymał stopień chorążego rezerwy i powrócił do pracy na kolei. W roku 1933 był rewidentem wagonów I klasy, pracował też społecznie w Aeroklubie Poznańskim.


Plut. pchor. pil. Józef Mühlnickel odznaczony został m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 436, a także Polową Odznaką Pilota nr 96.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
Ł. Łydżba, II Wielkopolska Eskadra Lotnicza (13. Eskadra Myśliwska), Lotnictwo z szachownicą nr 7, 2003.
K. Sławiński, Lotnisko toruńskie 1920-1945, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1983.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
* Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r. (Mühlnikiel)


Fotografie:
arch. Ks. R. Kulczyński SDBWszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: