Olechnowicz Czerkas Kazimierz mjr pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 11, 2017, 10:27 a.m.

Tagi:

Olechnowicz Czerkas Kazimierz mjr pil.

Urodzony 16.03.1893 r. w majątku Sinizno w powiecie połockim, syn Hilarego i Anastazji. Po ukończeniu szkoły handlowej w Kijowie rozpoczął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Kijowskiej. W dniu 1.12.1914 r. wstąpił do tamtejszej Oficerskiej Szkoły Wojskowej, którą ukończył 1.05.1915 r. Na froncie walczył jako dowódca plutonu w składzie 2 Kaukaskiego Pułku Strzelców. W okresie od 1.05 do 1.09.1917 r. uczył się pilotażu w Szkole Lotniczej w Gatczynie. W późniejszym czasie wstąpił do I Korpusu Polskiego i służył w tamtejszym I Polskim Oddziale Awiacyjnym.


W Wojsku Polskim służył od dnia 4.02.1919 r., a już od 22.02.1919 r. walczył w składzie 2 EL. W dniu 28.06.1919 r. przydzielony został do Francuskiej Szkoły Pilotów w Warszawie, po ukończeniu której rozpoczął kurs wyższego pilotażu na Ławicy. Od dnia 15.05.1920 r. ponownie służył w 2 EL. W trakcie walk z bolszewikami został dwukrotnie ranny (m.in. w dniu 6.06.1920 r. podczas lotu wraz z ppor. obs. Antonim Romanowskim). W dniu 4.07.1920 r. wykonując lot wywiadowczy napotkał w okolicy Rudych Sioł kawalerię nieprzyjacielską. Pil. Olechnowicz obniżył pułap i zaatakował wroga, został trafiony kulą sowiecką w nogę. Nie zwracając uwagi na ból i upływ krwi kontynuował atak ostrzeliwując jeźdźców z k. m. i zrzucając bomby. W trakcie tego lotu został ponownie trafiony, tym razem w rękę. Mimo tego nie przerwał walki i dopiero po rozproszeniu oddziałów nieprzyjaciela powrócił na lotnisko. We wrześniu 1920 r. w okolicy wsi Hoże nad Niemnem wspierał polską piechotę. Swymi skutecznymi atakami na pozycje bolszewickie przyczynił się do zajęcia wsi przez polskie jednostki. Od 7.09.1920 r. służył w 13 EM walczącej na Froncie Litewsko-Białotruskim. W dniu 1.10.1920 r. ostrzelał wrogi obóz wojskowy i trzy samochody w rejonie szosy Nowogródek-Mir.


Dekretem L. 2567 z 19.01.1921 r. został zatwierdzony w stopniu porucznika (z dniem 1.04.1920 r.). Dnia 11.04.1921 r. został mianowany zastępcą dowódcy w 18 EM, a w dniu 8.06.1922 r. otrzymał awans na stopień kapitana. W 1923 r. został przydzielony do CZL w Warszawie. Od 6.06.1925 r. służył w 4 PL w Toruniu, gdzie od 1.02.1926 r. został wyznaczony pełniącym obowiązki dowódcy II dyonu, a od 4.05 tegoż zostaje dowódcą dyonu. W maju 1926 r. został awansowany na stopień majora, a w lipcu 1929 r. został przeniesiony w stan spoczynku. W dniu 31.08.1929 r. odszedł do rezerwy.


Za zasługi na polu walki odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8075, Krzyżem Walecznych, Polową Odznaką Pilota nr 24 oraz włoską odznaką pilota.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
Ł. Łydżba, II Wielkopolska Eskadra Lotnicza (13. Eskadra Myśliwska), Lotnictwo z szachownicą nr 7, 2003.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 5 z dn. 5.02.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 18 z dn. 28.03.1923 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 61 z dn. 6.06.1925 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 7 z dn. 26.01.1926 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 18 z dn. 3.05.1926 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 11 z dn. 6.07.1929 r.
Rocznik Oficerski 1928, Ministerstwo Spraw Wojskowych, Warszawa 1928.
Rocznik Oficerski Rezerw, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1934.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: