Przybylski Franciszek sierż. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja June 2, 2017, 5:46 a.m.

Tagi:

Przybylski Franciszek sierż. pil.

Urodzony 25.02.1895 r. w Rosnowie pod Poznaniem, syn Jana i Józefy. W Poznaniu ukończył szkołę ludową oraz dwa semestry wyższej szkoły ludowej. Wcielony do wojska niemieckiego w maju 1915 r., służył w 69 eskadrze. Brał udział w walkach w Galicji, Węgrzech, Serbii oraz w Macedonii. W grudniu 1918 r. został zwolniony z wojska niemieckiego.


Po powrocie do kraju wstąpił w szeregi oddziałów powstańców wielkopolskich. W dniu 7.01.1919 r. wstąpił do lotnictwa. Po ukończeniu Szkoły Pilotów w Poznaniu, został przydzielony jako pilot do OSOL. Następnie służył w eskadrze fotogrametrycznej, a po jej rozwiązaniu walczył na froncie w barwach 9 EW. Odznaczył się szczególnie w obronie Warszawy, gdzie w sierpniu 1920 r. wykonywał loty bojowe w dniach: 8-9, 15-19 oraz 23. Każdy z nich odbywał się w trudnych warunkach pogodowych. Z bardzo dobrym skutkiem brał udział w nalotach na oddziały bolszewickie, w trakcie swej służby frontowej zrzucił około 600 kg bomb. Jego samolot wielokrotnie został trafiony przez wroga.


Tytuł i odznakę pilota otrzymał rozkazem Ministra Spraw Wojskowych L. 1477 w dniu 17.03.1921 r. Po zakończeniu wojny z Sowietami przydzielony został do 10 EW, a od 10.05.1921 r. był instruktorem w Szkole Strzelców i Obserwatorów Lotniczych w Toruniu. W 1924 r. odszedł z wojska i pracował jako pilot cywilny dla Międzynarodowego Towarzystwa Żeglugi Powietrznej C. I. D. N. A. (Compagnie Internationale de Navigation Aerienne). Zginął w dniu 4.06.1928 r. w trakcie lotu służbowego na terenie ówczesnej Czechosłowacji.


Za zasługi bojowe odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8099, Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Pilota.

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 16.04.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.

Zobacz podobne artykuły: