Przybylski Franciszek sierż. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Feb. 25, 2018, 9:53 a.m.

Tagi:

Przybylski Franciszek sierż. pil.

Urodzony 25.02.1895 r. w Rosnowie pod Poznaniem, syn Jana i Józefy. W Poznaniu ukończył szkołę ludową oraz dwa semestry wyższej szkoły ludowej. Wcielony do wojska niemieckiego w maju 1915 r., służył w 69 eskadrze. Brał udział w walkach w Galicji, Węgrzech, Serbii oraz w Macedonii. W grudniu 1918 r. został zwolniony z wojska niemieckiego.


Po powrocie do kraju wstąpił w szeregi oddziałów powstańców wielkopolskich. W dniu 7.01.1919 r. wstąpił do lotnictwa. Po ukończeniu Szkoły Pilotów w Poznaniu, został przydzielony jako pilot do OSOL. Następnie służył w eskadrze fotogrametrycznej, a po jej rozwiązaniu walczył na froncie w barwach 9 EW. Odznaczył się szczególnie w obronie Warszawy, gdzie w sierpniu 1920 r. wykonywał loty bojowe w dniach: 8-9, 15-19 oraz 23. Każdy z nich odbywał się w trudnych warunkach pogodowych. Z bardzo dobrym skutkiem brał udział w nalotach na oddziały bolszewickie, w trakcie swej służby frontowej zrzucił około 600 kg bomb. Jego samolot wielokrotnie został trafiony przez wroga.


Tytuł i odznakę pilota otrzymał rozkazem Ministra Spraw Wojskowych L. 1477 w dniu 17.03.1921 r. Po zakończeniu wojny z Sowietami przydzielony został do 10 EW, a od 10.05.1921 r. był instruktorem w Szkole Strzelców i Obserwatorów Lotniczych w Toruniu. W 1924 r. odszedł z wojska i pracował jako pilot cywilny dla Międzynarodowego Towarzystwa Żeglugi Powietrznej C. I. D. N. A. (Compagnie Internationale de Navigation Aerienne). Sierż. pil. Franciszek Przybylski zginął w dniu 4.06.1928 r. w trakcie lotu służbowego na terenie ówczesnej Czechosłowacji.


Za zasługi bojowe odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8099, Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Pilota.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 16.04.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: