Pytel Franciszek kpt. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Aug. 8, 2019, 10:26 a.m.

Tagi:

Pytel Franciszek kpt. pil.

Urodzony 18.08.1895 r. w Starej Bystrzycy na Węgrzech, syn Józefa i Marii. Był absolwentem szkoły realnej w Żywcu. Od dnia 20.08.1914 r. służył kolejno w 3 i 2 PP Legionów Polskich. W dniu 12.05.1918 r. dostał się do niewoli niemieckiej, w której przebywał do 20.01.1919 r.


Po powrocie do kraju służył w I lotniczym baonie uzupełnień. Od dnia 6.08.1919 r. szkolił się na pilota we Francuskiej Szkole Pilotów w Warszawie, następnie z dniem 28.04.1920 r. wstąpił do Wyższej Szkoły Lotniczej w Ławicy. Od dnia 8.07.1920 r. służył jako pilot w składzie 8 EW. Wsławił się w lotach szturmowych przeciwko oddziałom sowieckim. Dnia 12.09.1920 r. lecąc w bardzo trudnych warunkach, przy silnym wietrze wykrył i ostrzelał wroga w rejonie Lubowli. Następnie wylądował przy polskiej artylerii i podał lokalizację większych skupisk oddziałów bolszewickich. W dniu 16.09 tegoż roku wdał się w walkę z konnicą Budionnego w rejonie Uściłogu. Brał czynny udział w ofensywie pod Warszawą, szczególnie w atakach na cofające się oddziały sowieckie z Wyszkowa i spod Pułtuska. Ogółem wykonał 11 lotów zwiadowczych oraz 3 na bombardowanie.


W październiku 1920 r., będąc w stopniu podporucznika, otrzymał prawo noszenia odznaki lotnika na czas służby w wojskach lotniczych. Dekretem L. 2567 z 19.01.1921 r. został zatwierdzony w stopniu porucznika (z dniem 1.04.1920 r.). Pod koniec lutego 1922 r. został zwolniony z wojska, do czynnej służby powrócił w tym samym roku, w dniu 13 grudnia. Został wówczas dowódcą kompanii pułkowej w 1 PL. Od dnia 29.09.1924 r. przydzielony został do 12 EL, a 26.08.1925 r. został przeniesiony do 6 PL. Od 28.11.1925 r. dowodził 65 EL, a pod koniec lutego 1927 r. został oficerem ewidencyjnym w 6 PL. W dniu 19.04.1929 r. pełnił funkcję komendanta parku lotniczego. Awansowany został na stopień kapitana w dniu 19.03.1928 r. (z dniem 1.01.1928 r.). Dnia 8.10.1929 r. został przydzielony na roczny kurs w Centralnej szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od marca 1930 r. służył w 5 PL w Lidzie.


Kpt.pil. Franciszek Pytel odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 282, Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Pilota nr 52. Uhonorowany również francuską odznaką pilota.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 5 z dn. 05.02.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 6 z dn. 19.03.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 3 z dn. 29.01.1929 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 19 z dn. 12.12.1929 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 8 z dn. 31.03.1930 r.
Rocznik Oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.


Fotografie:
Dzięki uprzejmości pani Katarzyny TobolskiejWszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: