Pytel Franciszek kpt. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 14, 2017, 6:38 a.m.

Tagi:

Pytel Franciszek kpt. pil.

Urodzony 18.08.1895 r. w Starej Bystrzycy na Węgrzech, syn Józefa i Marii. Był absolwentem szkoły realnej w Żywcu. Od dnia 20.08.1914 r. służył kolejno w 3 i 2 PP Legionów Polskich. W dniu 12.05.1918 r. dostał się do niewoli niemieckiej, w której przebywał do 20.01.1919 r.


Po powrocie do kraju służył w I lotniczym baonie uzupełnień. Od dnia 6.08.1919 r. szkolił się na pilota we Francuskiej Szkole Pilotów w Warszawie, następnie z dniem 28.04.1920 r. wstąpił do Wyższej Szkoły Lotniczej w Ławicy. Od dnia 8.07.1920 r. służył jako pilot w składzie 8 EW. Wsławił się w lotach szturmowych przeciwko oddziałom sowieckim. Dnia 12.09.1920 r. lecąc w bardzo trudnych warunkach, przy silnym wietrze wykrył i ostrzelał wroga w rejonie Lubowli. Następnie wylądował przy polskiej artylerii i podał lokalizację większych skupisk oddziałów bolszewickich. W dniu 16.09 tegoż roku wdał się w walkę z konnicą Budionnego w rejonie Uściłogu. Brał czynny udział w ofensywie pod Warszawą, szczególnie w atakach na cofające się oddziały sowieckie z Wyszkowa i spod Pułtuska. Ogółem wykonał 11 lotów zwiadowczych oraz 3 na bombardowanie.


W październiku 1920 r., będąc w stopniu podporucznika, otrzymał prawo noszenia odznaki lotnika na czas służby w wojskach lotniczych. Dekretem L. 2567 z 19.01.1921 r. został zatwierdzony w stopniu porucznika (z dniem 1.04.1920 r.). Pod koniec lutego 1922 r. został zwolniony z wojska, do czynnej służby powrócił w tym samym roku, w dniu 13 grudnia. Został wówczas dowódcą kompanii pułkowej w 1 PL. Od dnia 29.09.1924 r. przydzielony został do 12 EL, a 26.08.1925 r. został przeniesiony do 6 PL. Od 28.11.1925 r. dowodził 65 EL, a pod koniec lutego 1927 r. został oficerem ewidencyjnym w 6 PL. W dniu 19.04.1929 r. pełnił funkcję komendanta parku lotniczego. Awansowany został na stopień kapitana w dniu 19.03.1928 r. (z dniem 1.01.1928 r.). Dnia 8.10.1929 r. został przydzielony na roczny kurs w Centralnej szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od marca 1930 r. służył w 5 PL w Lidzie.


Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 282, Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Pilota nr 52. Uhonorowany również francuską odznaką pilota.

Źródła:

G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 5 z dn. 05.02.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 6 z dn. 19.03.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 3 z dn. 29.01.1929 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 19 z dn. 12.12.1929 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 8 z dn. 31.03.1930 r.
Rocznik Oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.

Zobacz podobne artykuły: