Rączka Józef st. sierż. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 15, 2017, 11:16 a.m.

Tagi:

Rączka Józef st. sierż. pil.

Urodził się w dniu 17.01.1897 r. w Porąbce w powiecie Biała Krakowska, jako syn Wojciecha i Anny. W czasie trwania I Wojny Światowej służył w wojsku austro–węgierskim. Pył pilotem wodnosamolotu w marynarce wojennej.


Po wybuchu konfliktu z bolszewikami walczył od 10.07.1920 r. w składzie 6 EW. Szczególnie odznaczył się w dniach 16-18.08.1920 r. podczas walk w okolicach Popuszan. Nie bacząc na ryzyko zestrzelenia jego maszyny obniżył lot po czym celnie bombardował i ostrzeliwał nieprzyjaciela. Tylko w ciągu dziesięciu dni sierpnia 1920 r. 6 EW wykonała aż 20 lotów bojowych, z czego aż 6 należało do załogi sierżanta Rączki i ppor. Tarasiewicza. W październiku 1920 r. będąc w stopniu sierżanta, otrzymał odznakę i tytuł pilota na czas służby w wojskach lotniczych. Po zawarciu rozejmu z Sowietami pozostał w eskadrze, później przemianowanej na 21 Eskadrę Liniową i wcieloną do 2 PL. Pilot Józef Rączka zmarł w Krakowie w dniu 14.02.1932 r.


Za odwagę i poświęcenie odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 516, Krzyżem Walecznych, Polową Odznaką Pilota nr 70 i Brązowym Krzyżem Zasługi.

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.

Zobacz podobne artykuły: