Ryba Jan sierż. sztab. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja May 31, 2017, 6:34 p.m.

Tagi:

Ryba Jan sierż. sztab. pil.

Urodzony 3.07.1890 r. w Ciężkowicach, syn Ignacego i Marii. Ukończył szkołę powszechną, a następnie, w roku 1914 r. powołany został do służby w wojsku austro–węgierskim. Po odbytym przeszkoleniu lotniczym walczył jako pilot m.in. na froncie włoskim.


W Wojsku Polskim służył od listopada 1918 r. Dekretem Naczelnego Wodza z dnia 6.02.1919 r. mianowany pilotem. Walczył w obronie Przemyśla, a następnie przydzielony został do 5 EW, w której pozostał do końca wojny. Brał czynny udział w zwalczaniu oddziałów bolszewickich, które bombardował i ostrzeliwał z broni pokładowej. Szczególnie wsławił się w dniach 2-3.06.1920 r. kiedy to wykonał ważny zwiad w rejonie Koziatyna i Winnicy. Nie zważając na uszkodzenia płatowca, które spowodował ostrzał przeciwnika, wywiązał się z powierzonego mu zadania i przywiózł cenne informacje o ruchach kawalerii sowieckiej. W dniach 17-18.08.1920 r. uczestniczył w walkach pod Lwowem, przyczyniając się do wyparcia otaczających miasto bolszewików.


Po zakończeniu działań wojennych służył w 3 PL w Poznaniu, zmarł w dniu 22.12.1923 r. Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8120 (8134*) i Krzyżem Walecznych.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

T. Goworek, Pierwsze samoloty myśliwskie lotnictwa polskiego, Warszawa 1991.
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997 (wg tej publikacji nr Krzyża to 8120).
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Rozkazów Wojskowych, Nr 16 z dn. 13.02.1919 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: