Rybka Henryk kpt. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 16, 2017, 3:55 p.m.

Tagi:

Rybka Henryk kpt. pil.

Urodził się w dniu 24.11.1894 r. w Warszawie, jako syn Władysława i Kamili. Uczył się w Sworowskim Korpusie Kadetów w Warszawie, gdzie uzyskał maturę. Następnie rozpoczął studia w Akademii Górniczej w Loeben. W dniu 22.01.1915 r. wstąpił do wojska carskiego. Skierowany został do służby w artylerii, w szeregach której od 1.03.1916 r. walczył na froncie. Do Szkoły Lotników i Obserwatorów w Dźwińsku oddelegowany został w maju 1917 r.


W dniu 29.11.1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego, uczestniczył w powstaniu wielkopolskim. Od lutego 1919 r. był adiutantem gen. ppor. Gustawa Macewicza. Następnie ukończył Szkołę Lotniczą na Ławicy i w okresie od 12.07 do 1.10.1920 r. był organizatorem i dowódcą 4 Toruńskiej EW, walczącej w składzie 2 Armii. W lipcu 1920 r. został ciężko ranny podczas lotu w rejonie Hrubieszowa. Po zakończeniu wojny polsko–bolszewickiej dowodził Portem Lotniczym w Ławicy. W październiku 1920 r., będąc w stopniu kapitana, otrzymał prawo noszenia odznaki lotnika na czas służby w wojskach lotniczych. Od dnia 22.07.1921 r. został urlopowany w celu dokończenia studiów, a z dniem 1.10.1924 r. zwolniony do rezerwy.


Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 3866, Krzyżem Walecznych i Polową Odznaką Pilota nr 130.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 107 z dn. 10.10.1924 r.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: