Sielicki Antoni por. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Aug. 8, 2017, 7:55 p.m.

Tagi:

Sielicki Antoni por. pil.

Urodzony 20.06.1894 r. w Brześciu Litewskim, syn Erazma i Marty. W czasie I Wojny Światowej służył w wojsku carskim, odbył przeszkolenie pilotażowe. Od dnia 20.12.1917 r. służył w I Korpusie Polskim na Wschodzie, następnie przedostał się do Francji. W dniu 2.02.1918 r. wstąpił do formacji gen. Hallera, służył w 2 i 1 Pułku Strzelców. W okresie od 12.03.1919 r. do 16.07.1919 r. przeszedł szkolenie lotnicze w szkołach w Istres i Avord.


Po powrocie do kraju walczył na frontach wojny polsko–bolszewickiej w składzie 4 EW, następnie był dowódcą 11 EW (w okresie od września 1920 r. do stycznia 1921 r.). Wykonał wiele niebezpiecznych lotów wywiadowczych oraz bojowych na froncie litewsko-białoruskim oraz wschodnim. Na przełomie lutego i marca 1920 r. odbył kilka lotów rozpoznawczych nad terytorium Litwy. Dnia 8.03.1920 r. wraz z obs. Eugeniuszem Tromszczyńskim otrzymali rozkaz wykonania fotografowali fortyfikacji Kowna, wykonanie zadania pokrzyżowała pogoda, nieodpowiednia do przeprowadzenia zwiadu fotograficznego oraz silny ostrzał z ziemi (polscy lotnicy mieli zakaz strzelania do żołnierzy litewskich). Po wylądowaniu okazało się, że polski Breguet został poważnie uszkodzony od kul Litwinów. Dnia 18.04.1920 r. wykonał rozpoznanie w okolicy Połocka i Witebska, był to pierwszy lot bojowy na froncie bolszewickim. W dniu 24.04.1920 r. lecąc ponownie na Breguecie zdołał uszkodzić bolszewicki balon rejonie Połoty. Dnia 25.05.1920 r. wystartował z niezwykle ryzykowną misją wywiadowczą. Celem lotu było sfotografowanie mostów na rzekach: Dźwinie, Dryssie i Desnie. Planowany lot miał trwać około 5 godzin, z których 4 wymagały lotu nad terenem przeciwnika. Wyznaczona trasa wynosiła około 500–600 km, przy czym 400–500 km nad nieprzyjacielem. Ponadto silnik samolotu budził zastrzeżenia i nie było pewności, czy będzie w stanie wytrzymać tak długi lot. Pomimo ryzyka załoga w składzie: pil. Sielicki oraz obs. Tromszczyński wzbiła się w powietrze. Pod gradem kul bolszewickich polska załoga musiała utrzymać optymalny pułap do wykonania jak najdokładniejszych fotografii. Nad wyznaczonymi obiektami pod nieustannym ostrzałem zataczali kręgi w celu wypatrzenia jak największej liczby szczegółów oraz wykonaniu odpowiedniej liczby zdjęć. Po wykonaniu zadania załodze udało się bezpiecznie powrócić na lotnisko. Duet Sielicki - Tromszczyński latał przeważnie na samolocie Breguet XIVB2 o numerze "9", byli to jedyni polscy lotnicy którzy wykonywali loty bojowe na tym płatowcu.


W dniu 21.03.1921 r. por. Antoni Sielicki został zamordowany w Toruniu przez ppor. obs. Henryka Borowego. Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8143 oraz Polową Odznaką Pilota.

Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

T. Kopański, Breguet nr 9, Lotnictwo z szachownicą nr 2, 2002 (autor tej publikacji jako datę śmierci por. Sielickiego podaje 1.04.1921 r.).
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M. S. Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.Wszystkie artykuły umieszczone w serwisie bequickorbedead.com są własnością twórców witryny, wymienionych w zakładce "O autorach" i są chronione prawem autorskim.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych, zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: