Sielicki Antoni por. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 5, 2018, 6:53 a.m.

Tagi:

Sielicki Antoni por. pil.

Urodzony 20.06.1894 r. w Brześciu Litewskim, syn Erazma i Marty. W czasie I Wojny Światowej służył w wojsku carskim, odbył przeszkolenie pilotażowe. Od dnia 20.12.1917 r. służył w I Korpusie Polskim na Wschodzie, następnie przedostał się do Francji. W dniu 2.02.1918 r. wstąpił do formacji gen. Hallera, służył w 2 i 1 Pułku Strzelców. W okresie od 12.03.1919 r. do 16.07.1919 r. przeszedł szkolenie lotnicze w szkołach w Istres i Avord.


Po powrocie do kraju walczył na frontach wojny polsko–bolszewickiej w składzie 4 EW, następnie był dowódcą 11 EW (w okresie od września 1920 r. do stycznia 1921 r.). Wykonał wiele niebezpiecznych lotów wywiadowczych oraz bojowych na froncie litewsko-białoruskim oraz wschodnim. Na przełomie lutego i marca 1920 r. odbył kilka lotów rozpoznawczych nad terytorium Litwy. Dnia 8.03.1920 r. wraz z obs. Eugeniuszem Tromszczyńskim otrzymali rozkaz wykonania fotografowali fortyfikacji Kowna, wykonanie zadania pokrzyżowała pogoda, nieodpowiednia do przeprowadzenia zwiadu fotograficznego oraz silny ostrzał z ziemi (polscy lotnicy mieli zakaz strzelania do żołnierzy litewskich). Po wylądowaniu okazało się, że polski Breguet został poważnie uszkodzony od kul Litwinów. Dnia 18.04.1920 r. wykonał rozpoznanie w okolicy Połocka i Witebska, był to pierwszy lot bojowy na froncie bolszewickim. W dniu 24.04.1920 r. lecąc ponownie na Breguecie zdołał uszkodzić bolszewicki balon rejonie Połoty. Dnia 25.05.1920 r. wystartował z niezwykle ryzykowną misją wywiadowczą. Celem lotu było sfotografowanie mostów na rzekach: Dźwinie, Dryssie i Desnie. Planowany lot miał trwać około 5 godzin, z których 4 wymagały lotu nad terenem przeciwnika. Wyznaczona trasa wynosiła około 500–600 km, przy czym 400–500 km nad nieprzyjacielem. Ponadto silnik samolotu budził zastrzeżenia i nie było pewności, czy będzie w stanie wytrzymać tak długi lot. Pomimo ryzyka załoga w składzie: pil. Sielicki oraz obs. Tromszczyński wzbiła się w powietrze. Pod gradem kul bolszewickich polska załoga musiała utrzymać optymalny pułap do wykonania jak najdokładniejszych fotografii. Nad wyznaczonymi obiektami pod nieustannym ostrzałem zataczali kręgi w celu wypatrzenia jak największej liczby szczegółów oraz wykonaniu odpowiedniej liczby zdjęć. Po wykonaniu zadania załodze udało się bezpiecznie powrócić na lotnisko. Duet Sielicki - Tromszczyński latał przeważnie na samolocie Breguet XIVB2 o numerze "9", byli to jedyni polscy lotnicy którzy wykonywali loty bojowe na tym płatowcu.


W dniu 21.03.1921 r. por. Antoni Sielicki został zamordowany w Toruniu przez ppor. obs. Henryka Borowego. Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym Nr 1 przy ul. Grudziądzkiej 22-30 w Toruniu. Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8143 oraz Polową Odznaką Pilota.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

T. Kopański, Breguet nr 9, Lotnictwo z szachownicą nr 2, 2002 (autor tej publikacji jako datę śmierci por. Sielickiego podaje 1.04.1921 r.).
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M. S. Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: