Smętkowski Antoni ppor. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 18, 2017, 8:12 a.m.

Tagi:

Smętkowski Antoni ppor. pil.

Urodził się w dniu 28.12.1898 r. w Ryszewie w powiecie żnińskim, jako syn Władysława i Julii. Od dnia 14.09.1914 r. służył w wojsku niemieckim, w 49 PP w Gnieźnie. Od dnia 22.11.1914 r. walczył na froncie w składzie 4 Pułku Piechoty Grenadierów, następnie z dniem 27.09.1917 r. skierowany został do Szkoły Lotniczej w Paderbornie. Od 25.05.1918 r. uczęszczał do Szkoły Lotniczej w Lignicy, później, od dnia 20.10.1918 r. do Szkoły Lotniczej w Ławicy.


Od dnia 10.01.1919 r. walczył w szeregach powstańców wielkopolskich, w składzie 2 EWlkp. (późniejsza 13 EM) na Froncie Południowym. Po wybuchu konfliktu bolszewikami skierowany został wraz z eskadrą na Front Litewsko–Białoruski, gdzie walczył od 28.07.1919 r. Podczas pobytu eskadry na froncie brał udział we wszystkich lotach bojowych. W dniach 6- 9.08.1919 r. brał udział w bombardowaniach bolszewickich transportów i dworca w Mińsku, natomiast w sierpniu tegoż roku uczestniczył w bombardowaniu dworca i twierdzy Bobrujsk. Cała operacja przebiegała pod silnym ostrzałem z ziemi jednak pil. Smętkowski zawsze wywiązywał się z powierzonych mu zadań. Często wykonywał po kilka lotów dziennie, nierzadko przy złej pogodzie lub pod silnym ostrzałem. W dniu 25.09.1919 r. na samolocie DFW C V zaatakował i uszkodził sowiecki pociąg pancerny na linii kolejowej Bobrujsk-Żłobin (stacja Turkowskaja). Kolejny, zakończony sukcesem atak na pociąg pancerny wroga, wykonał w kwietniu 1920 r. w rejonie Berezyny. Ponadto w tym okresie czynnie zwalczał piechotę oraz baterie wroga.


Po zakończeniu działań wojennych, od 10.11.1920 r. wraz ze swoją eskadrą stacjonował w Bydgoszczy. W późniejszym czasie służył w Dyonie Zapasowym 3 PL w Poznaniu. W dniu 20.10.1921 r. przeniesiony został do rezerwy. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych L. 2145 przyznano mu tytuł i odznakę pilota za czas służby w Wojskach Lotniczych. Pracował m. in. w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Gnieźnie oraz Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Koninie.


Za czyny bojowe w okresie 1918-1920 został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 2705, Krzyżem Walecznych a także Polową Odznaką Pilota nr 92.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Księga pamiątkowa 3-go Pułku Lotniczego 1918-1928, Poznań 1928 (wg tego źródła ppor. Smętkowski znajduje się na liście oficerów rezerwy 3 PL jeszcze dniu 5.01.1929 r.).
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
Ł.Łydżba, Szkolnictwo lotnicze na Ławicy cz. 1., Lotnictwo z szachownicą nr 12, 2005.
Ł. Łydżba, II Wielkopolska Eskadra Lotnicza (13. Eskadra Myśliwska), Lotnictwo z szachownicą nr 7, 2003.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 37 z dn. 24.09.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 26.01.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Rocznik Oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.
Rocznik Oficerski Rezerw, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1934 (wg tego źródła urodził się 28.12.1989 r.).Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: