Wiesiołowski Adolf mjr pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja June 22, 2019, 2:18 p.m.

Tagi:

Wiesiołowski Adolf mjr pil.

Urodzony 22.06.1896 r. w miejscowości Przelipcze na Bukowinie, jako syn Adolfa i Ludwiki. Niedługo po ukończeniu gimnazjum we Lwowie wstąpił do 40 PAP. Od 4.04.1915 r. walczył na frontach rosyjskim i włoskim. Od końca lutego do czerwca 1916 r. przebywał w Oficerskiej Szkole Artylerii w Budziejowicach. Po szkoleniu powrócił na krótko do 40 PAP, już w lipcu tegoż roku został przeniesiony do 94 PAP w Wiedniu. Służył następnie w 27 Pułku Artylerii Górskiej, a w dniu 21.11.1917 r. został skierowany na kurs obserwatorów do Wiener Neustadt. Po odbytym przeszkoleniu odbył kurs pilotażu w Krakowie, następnie ukończył Wyższą Szkołę Pilotów w Campo Formio. Pod koniec I Wojny Światowej powrócił do formacji artyleryjskich, służył w 27 PAP.


Do Wojska Polskiego wstąpił 23.11.1918 r., przydzielony został do 6 EW. Na mocy dekretu Naczelnego Wodza z 6.02.1919 r. mianowany pilotem, w czerwcu 1919 r. został mianowany zastępcą dowódcy 2 EW. Po powrocie do 6 EW w grudniu tegoż roku został zastępcą dowódcy, a od marca 1920 r. objął dowodzenie nad tą jednostką. Szczególnie odznaczył się w dniach 17-18.08.1920 r. pod Buskiem i Poborzem kiedy to brał udział w zwalczaniu konnicy Budionnego. W tym czasie wzbijał się w powietrze kilkukrotnie w ciągu dnia, krążąc nisko nad nieprzyjacielem umożliwiał obserwatorowi celny zrzut bomb, a sam ostrzeliwał go z broni pokładowej. W tym okresie pil. Wiesiołowski chorował na czerwonkę, nie powstrzymało go to jednak przed dalszą walką z bolszewikami.


We wrześniu 1920 r. został zatwierdzony w stopniu kapitana w Korpusie Wojsk Lotniczych (z dniem 1.04.1920 r.). Po wojnie z Sowietami, od 23.02.1921 r. pełnił funkcję zastępcy kierownika w warsztatach lotniczych w Krakowie. W okresie od 21.07.1921 r. do 18.05.1924 r. pracował jako wykładowca i kierownik działu w Oficerskiej Szkole Obserwatorów i Strzelców Lotniczych. Od maja 1924 r. był dowódcą eskadry w 4 PL w Toruniu (43 EL), a w dniu 1.03.1925 r. zatwierdzony został na stanowisku oficera taktycznego w 4 PL. W dniu 20.04.1927 r. otrzymał awans na stopień majora, a w czerwcu tegoż roku został przesunięty na stanowisko dowódcy dyonu w 4 PL. W końcu 1927 r. został przydzielony na czteromiesięczny kurs dla oficerów sztabowych lotnictwa przy Centrum Wyższych Studiów Wojskowych w Warszawie (z dniem 1.12.1927 r.). Od połowy listopada 1928 r. do początku września 1929 r. dowodził Dyonem Szkolnym 4 PL. W marcu 1932 r. został przeniesiony do Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa na stanowisko dyrektora nauk, a od stycznia 1934 r. przesunięty na stanowisko komendanta bazy (do czerwca 1934 r.). Przeniesiony w stan spoczynku z dniem 31.08.1934 r.


Za okres wojny z bolszewikami pil. Adolf Wiesiołowski odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 219, Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Pilota nr 28.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

A. Kaliński, Bydgoskie lotnisko w latach 1916-1939, Kronika Bydgoska, T. 20, 1998.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
S. Pietruski, Lwowskie loty, Lotnictwo z szachownicą nr 1, 2002.
S. Pietruski, Lwowskie loty część 2, Lotnictwo z szachownicą nr 2, 2002.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Rozkazów Wojskowych, Nr 16 z dn. 13.02.1919 r.
Dziennik Rozkazów Wojskowych, Nr 50 z dn. 20.05.1924 r
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 16.04.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 42 z dn. 10.04.1925 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 13 z dn. 20.04.1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 16 z dn. 11.06.1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 28 z dn. 23.12 1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 14 z dn. 5.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 6 z dn. 23.03.1932 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 2 z dn. 26.01.1934 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 11 z dn. 7.06.1934 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 14 z dn. 22.12.1934 r.
Rocznik Oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.
Rocznik Oficerski 1932, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1932.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: