Wiesiołowski Adolf mjr pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 22, 2017, 6:29 p.m.

Tagi:

Wiesiołowski Adolf mjr pil.

Urodzony 22.06.1896 r. w miejscowości Przelipcze na Bukowinie, jako syn Adolfa i Ludwiki. Niedługo po ukończeniu gimnazjum we Lwowie wstąpił do 40 PAP. Od 4.04.1915 r. walczył na frontach rosyjskim i włoskim. Od końca lutego do czerwca 1916 r. przebywał w Oficerskiej Szkole Artylerii w Budziejowicach. Po szkoleniu powrócił na krótko do 40 PAP, już w lipcu tegoż roku został przeniesiony do 94 PAP w Wiedniu. Służył następnie w 27 Pułku Artylerii Górskiej, a w dniu 21.11.1917 r. został skierowany na kurs obserwatorów do Wiener Neustadt. Po odbytym przeszkoleniu odbył kurs pilotażu w Krakowie, następnie ukończył Wyższą Szkołę Pilotów w Campo Formio. Pod koniec I Wojny Światowej powrócił do formacji artyleryjskich, służył w 27 PAP.


Do Wojska Polskiego wstąpił 23.11.1918 r., przydzielony został do 6 EW. Na mocy dekretu Naczelnego Wodza z 6.02.1919 r. mianowany pilotem, w czerwcu 1919 r. został mianowany zastępcą dowódcy 2 EW. Po powrocie do 6 EW w grudniu tegoż roku został zastępcą dowódcy, a od marca 1920 r. objął dowodzenie eskadrą. Szczególnie odznaczył się w dniach 17-18.08.1920 r. pod Buskiem i Poborzem kiedy to brał udział w zwalczaniu konnicy Budionnego. W tym czasie wzbijał się w powietrze kilkukrotnie w ciągu dnia, krążąc nisko nad nieprzyjacielem umożliwiał obserwatorowi celny zrzut bomb, a sam ostrzeliwał go z broni pokładowej. W tym okresie pil. Wiesiołowski chorował na czerwonkę, nie powstrzymało go to jednak przed dalszą walką z bolszewikami.


We wrześniu 1920 r. został zatwierdzony w stopniu kapitana w Korpusie Wojsk Lotniczych (z dniem 1.04.1920 r.). Po wojnie z Sowietami, od 23.02.1921 r. pełnił funkcję zastępcy kierownika w warsztatach lotniczych w Krakowie. W okresie od 21.07.1921 r. do 18.05.1924 r. pracował jako wykładowca i kierownik działu w Oficerskiej Szkole Obserwatorów i Strzelców Lotniczych. Od maja 1924 r. był dowódcą eskadry w 4 PL w Toruniu (43 EL), a w dniu 1.03.1925 r. zatwierdzony został na stanowisku oficera taktycznego w 4 PL. W dniu 20.04.1927 r. otrzymał awans na stopień majora, a w czerwcu tegoż roku został przesunięty na stanowisko dowódcy dyonu w 4 PL. W końcu 1927 r. został przydzielony na czteromiesięczny kurs dla oficerów sztabowych lotnictwa przy Centrum Wyższych Studiów Wojskowych w Warszawie (z dniem 1.12.1927 r.). Od połowy listopada 1928 r. do początku września 1929 r. dowodził Dyonem Szkolnym 4 PL. W marcu 1932 r. został przeniesiony do Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa na stanowisko dyrektora nauk, a od stycznia 1934 r. przesunięty na stanowisko komendanta bazy (do czerwca 1934 r.). Przeniesiony w stan spoczynku z dniem 31.08.1934 r.


Za okres wojny z bolszewikami odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 219, Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Pilota nr 28.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

A. Kaliński, Bydgoskie lotnisko w latach 1916-1939, Kronika Bydgoska, T. 20, 1998.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
S. Pietruski, Lwowskie loty, Lotnictwo z szachownicą nr 1, 2002.
S. Pietruski, Lwowskie loty część 2, Lotnictwo z szachownicą nr 2, 2002.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Rozkazów Wojskowych, Nr 16 z dn. 13.02.1919 r.
Dziennik Rozkazów Wojskowych, Nr 50 z dn. 20.05.1924 r
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 16.04.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 42 z dn. 10.04.1925 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 13 z dn. 20.04.1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 16 z dn. 11.06.1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 28 z dn. 23.12 1927 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 14 z dn. 5.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 6 z dn. 23.03.1932 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 2 z dn. 26.01.1934 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 11 z dn. 7.06.1934 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 14 z dn. 22.12.1934 r.
Rocznik Oficerski 1923, Ministerstwo Spraw Wojskowych - Oddział V Sztab Generalny, Warszawa 1923.
Rocznik Oficerski 1932, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1932.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: