Wojtowski (Wójtowski)* Władysław sierż. sztab. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 23, 2017, 7:40 p.m.

Tagi:

Wojtowski (Wójtowski)* Władysław sierż. sztab. pil.

Urodzony 14.09.1896 r. w Bierdzianach, syn Karola i Franciszki. Ukończył szkołę średnią oraz szkołę leśną we Wrocławiu. Do wojska niemieckiego został wcielony w marcu 1915 r. Podczas służby ukończył szkołę podoficerską w Poczdamie. W trakcie bitwy pod Chemines de Dames trafił do niewoli francuskiej.


Podczas pobytu na terenie Francji wstąpił do Armii gen. Hallera, skierowany został do Szkoły Lotniczej w Istres. Do Polski powrócił w składzie 59 EBre (przemianowana później na 17 EW). Wraz z ppor. obs. Pietrażyckim, podporządkowany bezpośrednio Szefowi Lotnictwa Frontu Południowo-Wschodniego, już na początku lipca 1920 r. w ciągu 10 dni wykonał 14 lotów wywiadowczo-łącznościowych, często pod silnym ostrzałem. Odznaczył się jako doskonały pilot, z wywiadów zawsze cenne informacje, nierzadko powracał na maszynie podziurawionej od kul wroga. W połowie sierpnia 1920 r., podczas lotu w rejonie Radzymina, pocisk bolszewicki trafił go w nogę i roztrzaskał kość. Pomimo bólu i krwawienia szczęśliwie powrócił na lotnisko, skąd przetransportowany został do warszawskiego szpitala. Po skończonej hospitalizacji służył w 6 EW.


Odznakę pilota na czas służby w wojskach lotniczych wraz z przysługującym tytułem otrzymał, będąc w stopniu sierżanta, w październiku 1920 r. W dniu 1.06.1921 r. przydzielony został do Dyonu Zapasowego 2 PL w Krakowie. W 1929 r. ukończył kurs dowódców eskadr lotniczych w dęblińskim Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa.


Za okres służby lotniczej w trakcie walk z bolszewikami odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8145, Polową Odznaką Pilota nr 64, a także Krzyżem Walecznych.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
* Dziennik Personalny M S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: