Wrembel Stanisław pchor. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 24, 2017, 10:22 a.m.

Tagi:

Wrembel Stanisław pchor. pil.

Podczas wojny polsko–sowieckiej walczył jako pilot 14 EW. Odbywał loty bojowe na Froncie Ukraińskim oraz Litewsko–Białoruskim. W dniach 21-24.03.1920 r. przeprowadzał odważne zadania wywiadowcze dla 2 Dywizji Piechoty Legionów, w kierunku na Płock, Witebsk i Orszę. Podczas służby frontowej wykonywał dalekie misje wywiadowcze w głąb terytorium wroga a także loty szturmowe, kiedy to z nieznacznego pułapu ostrzeliwał wrogie oddziały. Często zdarzało się, że powierzone mu zadania wypełniał przy wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych i niepewnej pracy silnika. Na Froncie Ukraińsko-Białoruskim wykonał łącznie 17 lotów o czasie trwania 27 godzin.


Po zakończeniu działań wojennych pozostał w lotnictwie, w szeregach 3 PL. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych L. 2145 z 1922 r. przyznano mu tytuł i odznakę pilota za czas służby w Wojskach Lotniczych. W sierpniu 1923 r., podczas konkursów lotniczych, zorganizowanych przez Aeroklub Poznański, pchor. pil. Stanisław Wrembel zdobył nagrodę za celne zrzucanie bomb. W czerwcu 1925 r. brał udział w konkursie szybowców w Gdyni (na szybowcu własnej konstrukcji) i otrzymał trzy pierwsze nagrody: za najdłuższy czas lotu, za ogólna ilość i czas lotów oraz za najdłuższy czas lotu przy najsłabszym wietrze.


Za czyny bojowe w okresie wojny polsko–bolszewickiej odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8106, Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Pilota nr 72.

Źródła:

Księga pamiątkowa 3-go Pułku Lotniczego 1918-1928, Poznań 1928 (figuruje na liście podoficerów zawodowych 3 PL z dnia 5.01.1929 r.).
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 23.11.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 26.01.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.

Zobacz podobne artykuły: