Wrembel Stanisław pchor. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 24, 2017, 10:22 a.m.

Tagi:

Wrembel Stanisław pchor. pil.

Podczas wojny polsko–sowieckiej walczył jako pilot 14 EW. Odbywał loty bojowe na Froncie Ukraińskim oraz Litewsko–Białoruskim. W dniach 21-24.03.1920 r. przeprowadzał odważne zadania wywiadowcze dla 2 Dywizji Piechoty Legionów, w kierunku na Płock, Witebsk i Orszę. Podczas służby frontowej wykonywał dalekie misje wywiadowcze w głąb terytorium wroga a także loty szturmowe, kiedy to z nieznacznego pułapu ostrzeliwał wrogie oddziały. Często zdarzało się, że powierzone mu zadania wypełniał przy wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych i niepewnej pracy silnika. Na Froncie Ukraińsko-Białoruskim wykonał łącznie 17 lotów o czasie trwania 27 godzin.


Po zakończeniu działań wojennych pozostał w lotnictwie, w szeregach 3 PL. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych L. 2145 z 1922 r. przyznano mu tytuł i odznakę pilota za czas służby w Wojskach Lotniczych. W sierpniu 1923 r., podczas konkursów lotniczych, zorganizowanych przez Aeroklub Poznański, pchor. pil. Stanisław Wrembel zdobył nagrodę za celne zrzucanie bomb. W czerwcu 1925 r. brał udział w konkursie szybowców w Gdyni (na szybowcu własnej konstrukcji) i otrzymał trzy pierwsze nagrody: za najdłuższy czas lotu, za ogólna ilość i czas lotów oraz za najdłuższy czas lotu przy najsłabszym wietrze.


Za czyny bojowe w okresie wojny polsko–bolszewickiej odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8106, Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Pilota nr 72.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Księga pamiątkowa 3-go Pułku Lotniczego 1918-1928, Poznań 1928 (figuruje na liście podoficerów zawodowych 3 PL z dnia 5.01.1929 r.).
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 23.11.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 1 z dn. 26.01.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: