Zacharewicz Kazimierz ppłk pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja June 17, 2018, 1:36 p.m.

Tagi:

Zacharewicz Kazimierz ppłk pil.

Urodzony 17.06.1896 r. w Wilnie, syn Kazimierza i Józefy. Po ukończeniu szkoły realnej rozpoczął studia w instytucie Kijowskim, ukończył dwa semestry. W dniu 1.09.1916 r. otrzymał powołanie do służby w wojsku carskim. W niedługim czasie skierowany został Szkoły Chorążych w Carycynie. Od dnia 4.03.1917 r. objął dowództwo nad kompanią chemiczną w 3 Zapasowym PP. Od 1918 r. służył w Legii Oficerskiej I Korpusu Polskiego, następnie w polskich oddziałach w Murmańsku i Archangielsku.


W dniu 27.02.1919 r. Kazimierz Zacharewicz znalazł się we Francji gdzie wstąpił do Armii gen. Hallera. Ukończył Szkołę Pilotów w Istres oraz Avord. Po powrocie do Polski służył w 39 EBre, od 25.10.1919 r. w 59 EBre. Od 27.03.1920 r. brał udział w wojnie z bolszewikami, pod koniec lipca tego roku został przeniesiony do 3 EW. W dniu 5.08.1920 r. wykonał lot wywiadowcy w głąb terytorium wroga. Dwa dni później wystartował na zwiad w rejonie Chełma i Usciłogu, zbombardował i ostrzelał oddziały sowieckie, powrócił samolotem podziurawionym od kul. Po wylądowaniu złożył szczegółowe meldunki w sztabie Frontu. W dniu 15.08.1920 w okolicach Łukowa wykrył i zaatakował duże kolumny taborów sowieckich, kierujących się w stronę Dęblina. Podczas lotu wywiadowczego w dniu 16.08.1920 r. na linii Żelechów–Stoczek–Siedlce-Łuków–Radzyń–Dęblin atakował oddziały bolszewickie obniżając lot do około 50 m, ponadto zrzucił meldunki dywizji górskiej. Z lotu przywiózł cenne informacje wywiadowcze. Podobne loty pil. Kazimierz Zacharewicz wykonał w dniach 11, 17 i 18.08.1920 r. zawsze z dobrym skutkiem. W dniu 13.10 1920 r. wraz z ppor. obs. Józefem Sieczkowskim wykonali głęboki, trzygodzinny lot rozpoznawczy na trasie Baranowicze-Kojdanów-Mińsk-Dukora-Samochwałowicze. W trakcie lotu załoga rzuciła blisko 40 kg bomb i wystrzelała niemal 1000 naboi na pozycje nieprzyjacielskie.


W październiku 1920 r., będąc w stopniu podporucznika, otrzymał prawo noszenia odznaki lotnika na czas służby w wojskach lotniczych. Wraz z utworzeniem 3 PL w 1921 r. wszedł w jego skład. W dniu 6.12.1921 r. otrzymał awans na stopień porucznika. Skierowany został do Szkoły Pilotów, gdzie szkolił się od 19.10.1922 r., następnie przydzielono go do 1 PL. w którym był adiutantem dowódcy dyonu oraz przejściowo dowodził 18 EM i III Dyonem Lotniczym. Służąc w 1 Pułku został Awansowany na stopień kapitana w kwietniu 1924 roku. Od końca lutego 1925 r. objął stanowisko w Głównej Wojskowej Stacji Meteorologicznej (dalej GWSM). W listopadzie 1926 r. przeniesiony do kadry oficerów lotnictwa. W późniejszym czasie pełnił funkcję kierownika GWSM. W czasie II Wojny Światowej przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie w listopadzie 1940 r. został szefem służby meteorologicznej w Inspektoracie Polskich Sił Powietrznych.


Za okres wojny z bolszewikami Kazimierz Zacharewicz odznaczony został Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 469, Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Pilota nr 40. Uhonorowany również francuską odznaką pilota.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

O. Cumft, H. K. Kujawa, Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946, Warszawa 1989.
Księga pamiątkowa 3-go Pułku Lotniczego 1918-1928, Poznań 1928.
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.

J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 40 z dn. 20.10.1920 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 06.12.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 28 z dn. 19.08.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 32 z dn. 02.04.1924 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 50 z dn. 24.11.1926 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 19 z dn. 12.12.1929 r.
Rocznik Oficerski 1932, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, Warszawa 1932.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: