Błaszkiewicz Feliks por. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 10, 2018, 5:40 a.m.

Tagi:

Błaszkiewicz Feliks por. obs.

Urodzony 10.07.1893 r. w Samborze w województwie lwowskim, syn Piotra i Ewy. Ukończył gimnazjum w rodzinnym Samborze, gdzie uzyskał maturę. Następnie rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej, ukończył 4 semestry. Po wybuchu I Wojny Światowej, w dniu 9.06.1915 r. powołany został do armii austro-węgierskiej. Początkowo przydzielony do 77 Pułku Piechoty. Po ukończeniu szkoły oficerskiej pod koniec 1915 r. został dowódcą plutonu karabinów maszynowych. Od dnia 1.06.1916 r. do 1.08.1916 r. przebywał na kursie technicznym lotnictwa w Wiedniu. Dnia 1.01.1917 r. został awansowany do stopnia podporucznika. Od 1.10.1917 r. pełnił służbę w 5 Parku Lotniczym, a od 1.07.1918 w 47 kompani lotniczej jako oficer techniczny. W październiku 1918 r. został ranny i leczył się w rodzinnym Samborze.


Do Wojska Polskiego wstąpił w dniu 24.05.1919 r., otrzymał przydział do 6 EW jako obserwator i oficer techniczny. Wraz ze swoją jednostką brał udział w wojnie z Ukraińcami, m.in. wykonywał loty bojowe w obronie Lwowa. Po zakończeniu wojny polsko-ukraińskiej, w lipcu 1919 r. 6 EW został przebazowana na lotnisko w Tarnopolu, od tego czasu obs. Błaszkiewicz wykonywał loty rozpoznawcze oraz szturmowe wymierzone przeciwko wojskom bolszewickim. W 1920 r. został awansowany na stopień porucznika.


Dnia 4.02.1920 r. pełniąc misję wywiadowczą nad frontem polsko-bolszewickim zginął śmiercią lotnika na samolocie typu Roland w rejonie miejscowości Gaje w rejonie Tarnopola wraz z por. pil. Kazimierzem Swoszowskim, dowódcą eskadry. Według relacji Stanisława Pietruskiego por. pil. Swoszowski miał odbyć ten feralny lot wraz z obs. Ryszardem Hesse. Tuż przed samym startem obaj lotnicy tak się pokłócili, że obserwator opuścił maszynę a wtedy jego miejsce zajął Feliks Błaszkiewicz, Ryszard Hesse wystartował z pil. Adolfem Wiesiołowskim na drugim płatowcu.


Pośmiertnie za wybitne czyny odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8132 oraz Polową Odznaką Obserwatora.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
S. Pietruski, Lwowskie loty część 2, Lotnictwo z szachownicą nr 2, 2002.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 10 z 12.03.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: