Błaszkiewicz Feliks ppor. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Aug. 8, 2017, 6:03 p.m.

Tagi:

Błaszkiewicz Feliks ppor. obs.

Urodzony 10.07.1893 r. w Samborze w województwie lwowskim, syn Piotra i Ewy. Ukończył gimnazjum w rodzinnym Samborze, gdzie uzyskał maturę. Następnie rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej, ukończył 4 semestry. Po wybuchu I Wojny Światowej, w dniu 9.06.1915 r. powołany został do armii austro-węgierskiej. Początkowo przydzielony do 77 Pułku Piechoty. Po ukończeniu szkoły oficerskiej pod koniec 1915 r. został dowódcą plutonu karabinów maszynowych. Od dnia 1.06.1916 r. do 1.08.1916 r. przebywał na kursie technicznym lotnictwa w Wiedniu. Dnia 1.01.1917 r. został awansowany do stopnia podporucznika. Od 1.10.1917 r. pełnił służbę w 5 Parku Lotniczym, a od 1.07.1918 w 47 kompani lotniczej jako oficer techniczny. W październiku 1918 r. został ranny i leczył się w rodzinnym Samborze.


Po wybuchu wojny z Ukraińcami wstąpił do Wojska Polskiego z dniem 24.05.1919 r. Skierowany do lotnictwa służył w 6 EW jako obserwator i oficer techniczny. Awansowany na stopień porucznika został w roku 1920.
Dnia 4.02.1920 r. pełniąc misję wywiadowczą nad frontem polsko-bolszewickim zginął śmiercią lotnika na samolocie typu Roland w rejonie miejscowości Gaje w rejonie Tarnopola wraz z por. pil. Kazimierzem Swoszowskim, dowódcą eskadry. Według relacji Stanisława Pietruskiego por. pil. Swoszowski miał odbyć ten feralny lot wraz z obs. Ryszardem Hesse. Tuż przed samym startem obaj lotnicy tak się pokłócili, że obserwator opuścił maszynę a wtedy jego miejsce zajął Feliks Błaszkiewicz, Ryszard Hesse wystartował z pil. Adolfem Wiesiołowskim na drugim płatowcu.


Pośmiertnie za wybitne czyny odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8132 oraz Polową Odznaką Obserwatora.

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
S. Pietruski, Lwowskie loty część 2, Lotnictwo z szachownicą nr 2, 2002.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 10 z 12.03.1921 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.

Zobacz podobne artykuły: