Ciechoński Władysław ppor. pil. obs.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja June 5, 2017, 6:22 a.m.

Tagi:

Ciechoński Władysław ppor. pil. obs.

Urodzony 4.03.1898 r. w Bychawie, syn Władysława i Sabiny. Ukończył średnią Handlową Szkołę Męską w Lublinie. Przed wybuchem I Wojny Światowej działał w organizacjach niepodległościowych, a po utworzeniu POW wszedł w jej skład i brał udział w wielu akcjach zbrojnych. Pod koniec wojny został aresztowany przez Austriaków i skazany na 3 lata ciężkiego więzienia.


Po rozbrojeniu Austriaków i odzyskaniu wolności natychmiast zgłosił się do Wojska Polskiego (12.11.1918 r.). Przydzielony został do 39 EBre (późniejsza 16 EW). W dniu 16.12.1918 r. złożył uroczystą przysięgę na wierność Rzeczypospolitej na Polu Mokotowskim. Został wysłany do Szkoły Obserwatorów Lotniczych w Warszawie, a po jej ukończeniu, w lutym 1920 roku na własną prośbę wyruszył na front. W trakcie dwóch lotów bojowych w dniu 30.05.1920 r. dokonał bombardowania statków pancernych oraz uniemożliwił przeprawę sił nieprzyjaciela przez rzeką Dniepr. Dnia 2.06.1920 r. brał udział w bombardowaniu pociągów pancernych w okolicy Boryspola. Jeden z pociągów otrzymał bezpośrednie trafienie i został uszkodzony. Ponadto tego dnia ostrzelał ogniem k.m. oddziały bolszewickie. W trakcie tej akcji jego samolot został kilkukrotnie trafiony. Podczas jednego z lotów (1.06.1920 r.) wywiadowczych zrzucił 3 bomby na wrogą jazdę, wskutek czego 19 jeźdźców zostało zabitych, a znaczna część uciekająca w popłochu została przechwycona przez jazdę polską. W dniu 7.06.1920 r. w trakcie zwiadu po Dnieprze wykrył baterię bolszewicką, które celnie zbombardował. Podczas tego lotu nawiązał 30 minutową walkę z nieprzyjacielską jazdą, na którą polska załoga zrzuciła bomby i ostrzelała kawalerzystów ze wszystkich 3 k.m. Dnia 10.06.1920 r. zbombardował statki pancerne na Dnieprze oraz tabory i oddziały bolszewickie w rejonie Faustowa.


Podczas lotu w rejonie Tłuszcza koło Warszawy dnia 12.08.1920 r. razem z ppor. pil. Franciszkiem Rudnickim wziął udział w akcji przeciw bolszewikom. W czasie wykonywania zadania załoga dostała się pod silny ostrzał. Ciężko rannemu pilotowi udało się wylądować, niestety obs. Ciechoński zmarł w wyniku odniesionych ran w czasie lotu powrotnego.


Pośmiertnie mianowany podporucznikiem, a za wybitne czyny odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8125, Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Obserwatora.

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 20 z dn. 15.07.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.

Zobacz podobne artykuły: