Dąbrowski Józef sierż. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja Jan. 16, 2018, 10:30 a.m.

Tagi:

Dąbrowski Józef sierż. pil.

Urodzony 4.04.1897 r. w Żłobinie, tam też ukończył szkołę miejską. Dnia 14.08.1914 r. został powołany do armii carskiej, gdzie służył w piechocie. Brał czynny udział w walkach przeciw Niemcom. Dąbrowski wielokrotnie był wymieniany w rozkazach dziennych oraz otrzymał kilka odznaczeń bojowych. W sierpniu 1917 roku został awansowany na stopień sierżanta. Po wybuchu rewolucji zdezerterował z armii carskiej i przedostał się do Francji.


Dnia 22.03.1918 r został przyjęty do Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera we Francji gdzie przeszkolony został na pilota. Po ukończeniu szkolenia przydzielony otrzymał przydział do 39 EBre (późniejsza 16 EW). W czasie wojny z bolszewikami wykonał wiele lotów wspierających 13 Dywizję Piechoty, zwłaszcza w dniu 23.04.1920 r. w walkach o Berdyszów oraz w okresie od 27.04.1920 r. do 15.05.1920 r. w walkach pod Koziatynem, Maharyńcami i Humaniem. Ponadto brał udział w akcjach szturmowych przeciwko wojskom nieprzyjacielskim, bombardowaniu statków na Dnieprze oraz koordynował działania artylerii.


Zginął 6.06.1920 r., gdy podczas lotu bojowego został śmiertelnie ranny. Próbując ratować samolot zawrócił nad polskie pozycje, niestety w powodu upływu krwi stracił przytomność, a pilotowany przez niego Breguet XIV spadł w pobliżu lotniska kijowskiego, grzebiąc we wraku zwłoki pil. Józefa Dąbrowskiego i obs. Stanisława Rudnickiego. Pośmiertnie za wybitne zasługi bojowe został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8140, Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Pilota.

Źródła:

Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991 (autor tej publikacji samolot wpadł w korkociąg. Ponadto, zgodnie z indeksem osobowym, błędnie wskazuje, że zmarłym obserwatorem był Franciszek Rudnicki).
J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.


Fotografie:
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1920/ukraina/kijow/kijow

Zobacz podobne artykuły: