Garsztka (Garstka) Mieczysław ppor. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja May 13, 2018, 2:06 p.m.

Tagi:

Garsztka (Garstka) Mieczysław ppor. pil.

Urodzony 31.12.1896 r. w Bydgoszczy, syn lekarza Józefa i Wandy, z domu Skierskiej. Naukę rozpoczął gimnazjum realnym w Bydgoszczy, a kontynuował w Wiesbaden. Dnia 24.11.1915 r. powołany został do Armii Cesarstwa Niemieckiego. Początkowo służył w 110 PP następnie 84 PP. Walczył na froncie zachodnim, był dwukrotnie ranny. Ukończył szkołę oficerską, otrzymując 24.04.1917 r. stopień podporucznika. W sierpniu został przeniesiony do lotnictwa, a w listopadzie 1917 został skierowany do szkoły lotniczej w Ławicy, następnie do Szkoły Pilotów Myśliwskich. Po ukończeniu szkolenia lotniczego, w dniu 7.06.1918 r. został przydzielony do 31 EM. Początkowo latał tam na myśliwcach Albatros D V, następnie na nowoczesnych Fokker D VII. Podczas służby w lotnictwie niemieckim miał zaliczonych 5 zestrzeleń (oraz zmusił jeden samolot do lądowania, co w niektórych źródła zaliczone zostało również jako zestrzelenie - chodzi o myśliwiec Sopwith Camel). W dniu 16.07.1918 r. zestrzelił samolot SPAD, a do końca tegoż miesiąca kolejno DH-9, SE 5a, DH-9, oraz następne dwa SE 5a. W dniu 2.10.1918 r. w walce powietrznej został zestrzelony, zdołał jednak posadzić samolot bezpiecznie na ziemi. Do końca I Wojny Światowej nie brał udziału w walkach. Za liczne loty bojowe oraz okazane męstwo i odwagę został odznaczony najwyższymi odznaczeniami niemieckimi.


W dniu 1.11.1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego, 16.12.1918 r. złożył przysięgę na wierność Rzeczypospolitej na Polu Mokotowskim. Jako jeden z niewielu pilotów znających obsługę niemieckich samolotów, został natychmiast skierowany do Wojskowej Szkoły Lotniczej w Warszawie jako instruktor. W lutym 1919 r. na mocy dekretu Naczelnego Wodza został mianowany pilotem. Służył początkowo w 6, a następnie w 7 EM. Zasłynął niezwykłą brawurą w trakcie walk o Lwów. Wykonywał po kilka lotów dziennie, na szczególne uznanie zasłużył pod Sichowem, gdzie śmiałymi atakami obezwładnił baterię wroga. Brał również udział w lotach drużynowych. Pod Kulikowem w dniu 14.05.1919 r. zaatakował okopy ukraińskie z pułapu 10 m. Zaciekłe ataki lotników polskich poskutkowały przerwaniem frontu ukraińskiego.


W dniu 10.06.1919 r. ppor. Mieczysław Garsztka poniósł śmierć w katastrofie, oblatując we Lwowie myśliwiec SPAD VII. Przyczyną wypadku było zerwanie się płótna z prawego skrzydła. W niektórych źródłach tragiczny wypadek pil. Garsztki datowany jest na dzień 8.06.1919 r.


Za nadzwyczajne męstwo i wybitne czyny bojowe w lotnictwie polskim został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 8135 i Polową Odznaką Pilota.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

 Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933 (różnica z zapisie nazwiska).
 G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
 T. J. Kopański, "Tadeusz Kościuszko" 7th Fighter Squadron 1918-1921, Warszawa 2011.
 H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
 S. Pietruski, Lwowskie loty, Lotnictwo z szachownicą nr 1, 2002.
 S. Pietruski, Lwowskie loty część 2, Lotnictwo z szachownicą nr 2, 2002.
 K. Sławiński, Lotnisko Mokotowskie w Warszawie, Biblioteczka Skrzydlatej Polski, Warszawa 1981.
 K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991 (różnica z zapisie nazwiska).
 E. Tomkowiak, Garstka Mieczysław, [w:] Kawalerowie Virtuti Militari1792-1945. Słownik biograficzny, t. II (1914-1921), cz. I, red. B. Polak, Koszalin 1991.
 J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005.
 Polska Flota Napowietrzna, nr 4, 1919 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
 Dziennik Rozkazów Wojskowych, Nr 16 z dn. 13.02.1919 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: