Jakubowski Zdzisław por. pil.

Autor: Sebastian Nowosad. Ostatnia aktualizacja July 27, 2018, 6:17 a.m.

Tagi:

Jakubowski Zdzisław por. pil.

Urodzony 1.02.1900 r. w Tarnowie, syn Józefa i Heleny. W Tarnowie ukończył szkołę powszechną oraz gimnazjum. Już w czerwcu 1916 r., jako szesnastolatek wstąpił do Legionów Polskich. Został przydzielony do 3 Pułku Piechoty. Brał udział we wszystkich walkach pułku na Wołyniu, aż do końca 1917 r. Pod koniec tegoż roku rozpoczął naukę w ostatniej klasie gimnazjum, którą ukończył uzyskując maturę w lutym 1918 r. W tym samym roku został wcielony do armii austriackiej, w której służył do końca października 1918 r.


Po przyjeździe na urlop do Krakowa wstąpił do tworzącego się Wojska Polskiego, uczestniczył w rozbrajaniu wojsk austriackich na początku listopada 1918 r.. Przydzielony został do oddziałów lotniczych w Rakowicach. Po wybuchu wojny polsko-ukraińskiej razem z eskadrą został przeniesiony do Przemyśla, gdzie służył jako obserwator. W czasie walk o Lwów wielokrotnie latał do oblężonego miasta przewożąc amunicję oraz pocztę. W czasie jednego z lotów został ranny w wyniku wybuchu paliwa. Od 1.04.1919 r. przebywał w Szkole Podchorążych, którą ukończył 1.06.1919 r. Po powrocie ze szkoły ponownie wstąpił do lotnictwa i 21.06.1919 r. został mianowany podporucznikiem lotnictwa z przydziałem do Inspektoratu Wojsk Lotniczych. Następnie ukończył Francuską Szkołę Pilotów w Warszawie oraz kurs lotnictwa bojowego w Poznaniu. W czasie wojny polsko-bolszewickiej został skierowany na front wschodni gdzie służył w 21 EN. W dniu 15.07.1920 r. w trakcie lotu z obserwatorem ppor. Olgierdem Tuskiewiczem zostali zestrzeleni w okolicy Targowicy. Samolot doznał uszkodzeń śmigła, dwóch cylindrów oraz sterów. Obs. Tuskiewicz pomagał pilotowi doprowadzić uszkodzoną maszynę do własnych linii, samolot przymusowo wylądował tuż przed nimi. Pod naporem bolszewickiej kawalerii załodze udało się podpalić płatowiec dzięki czemu nie dostał się w ręce bolszewików a sami skryli się w pobliskim lesie, później powrócili do swojej jednostki.


W dniu 27.07.1920 r. podczas lotu bojowego nad Styrem (we wsi Krupy, w okolicach Łucka) samolotem LVG C V (lub AEG C IV) wraz z mechanikiem st. szer. Andrzejem Antoszczakiem z nieznanych przyczyn (najprawdopodobniej doszło do awarii silnika) musiał lądować na terenie zajętym przez nieprzyjaciela. Obaj lotnicy zostali zabici przez bolszewików podczas próby obrony na ziemi. Pilot Zdzisław Jakubowski pochowany został na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
Dekretem L. 2567 z 19.01.1921 r. został zatwierdzony w stopniu porucznika (z dniem 1.04.1920 r.). Pośmiertnie por. Zdzisław Jakubowski odznaczony został Orderem Virtuti Militari nr 8133 oraz Polową Odznaką Pilota.


Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogą uzupełnić lub wzbogacić artykuł prosimy o kontakt za pomocą

Źródła:

 L. Fac, Ludomił Rayski w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1920, Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej Nr 18, 1995.
 Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
 G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997.
 Ł. Łydżba, 21. Eskadra Niszczycielska w wojnie 1920 roku, Lotnictwo z szachownicą nr 24, 2007.
 H. Mordawski, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
 J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989 (wg tej publikacji zginęli w dniu 23.07.1920 r.).
 K. A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919-1920, Warszawa 1991.
 J. Zieliński, W. Wójcik, Lotnicy-kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, t. I. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 r., Warszawa-Toruń 2005 (wg tej publikacji zginęli w dniu 25.07.1920 r.).
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk, Nr 5 z 05.02.1921 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 41 z dn. 27.10.1922 r.
 Dziennik Personalny M.S.Wojsk., Nr 15 z dn. 11.11.1928 r.Wszelkie materiały tekstowe umieszczone w serwisie bequickorbedead.com stanowią własność intelektualną i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Natomiast materiały i fotografie nadesłane przez Czytelników pozostają ich własnością, a Właściciele serwisu nie przypisują sobie do nich praw autorskich.

Informujmy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartych na stronie bequickorbedead.com materiałów tekstowych (w tym umieszczanie na innych stronach internetowych), zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody twórców witryny.

Zobacz podobne artykuły: